7:30 AM - 5:30 PM
GIẢI ĐÁP QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP - 22/08/2022

GIẢI ĐÁP QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Nếu phần thu nhập chịu thuế nhận được từ trụ sở chính của của anh/chị bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% mà anh/chị không có yêu cầu thì anh/chị có thể ủy quyền quyết toán cho chi nhánh và không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập từ trụ sở chính được khấu trừ theo tỷ lệ 10%.

ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI CÔNG TY XUẤT KHẨU
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP - 04/08/2022

ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI CÔNG TY XUẤT KHẨU

Công ty sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng  cho hoạt động bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ trong nội địa và xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 8 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

QUẢN LÝ THUẾ TRONG DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP - 08/07/2022

QUẢN LÝ THUẾ TRONG DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT

Để đơn giản hoá trong kê khai, xác định giá giao dịch liên kết nhằm giảm gánh nặng chi phí tuân thủ đối với Người nộp thuế, Nghị định quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết có quy định các trường hợp được miễn kê khai, miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết.

KẾ TOÁN TRONG NGÀNH DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNG HÓA
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP - 01/07/2022

KẾ TOÁN TRONG NGÀNH DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNG HÓA

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải đường bộ sẽ có phương thức thực hiện hạch toán kế toán mang tính đặc thù riêng.Dưới đây là một số nguyên tắc kế toán và quy định hạch toán được áp dụng tại các doanh nghiệp lĩnh vực vận tải đường bộ.

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

title
- 26/11/2022

KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN KHI CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP

Khi thực hiện chuyển nhượng vốn góp, bên chuyển nhượng phải thực hiện kê khai thuế đối với bên chuyển nhượng theo quy định tại khoản 4 điều 16, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế:“Khai thuế đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn (trừ chuyển nhượng chứng khoán) đối với công ty TNHH:

title
- 26/11/2022

TẠI SAO CÁN BỘ, CÔNG VIÊN CHỨC KHÔNG ĐƯỢC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP?

Theo điểm b, khoản 2, điều 17, Luật Doanh nghiệp 2020: Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức không có quyền thành lập doanh nghiệp. Vậy tại sao cán bộ, công chức, viên chức không được thành lập doanh nghiệp?

title
TT200 - 28/10/2022

KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI HĐ TƯ VẤN VIÊN

Trường hợp tổ chức trả thu nhập khấu trừ thuế TNCN hàng tháng thì tổ chức kê khai Tờ khai thuế TNCN (áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công) mẫu số 05/KK-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II, Thông tư 80/2021/TT-BTC.

title
TT200 - 20/09/2022

GIẢI ĐÁP QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (TNCN)

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm dương lịch;

title
TT200 - 07/09/2022

KÊ KHAI PHỤ LỤC SỐ 05/KK-QT-TNCN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Đối với cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

title
TT200 - 22/08/2022

GIẢI ĐÁP QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Nếu phần thu nhập chịu thuế nhận được từ trụ sở chính của của anh/chị bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% mà anh/chị không có yêu cầu thì anh/chị có thể ủy quyền quyết toán cho chi nhánh và không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập từ trụ sở chính được khấu trừ theo tỷ lệ 10%.

title
TT200 - 04/08/2022

ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI CÔNG TY XUẤT KHẨU

Công ty sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng  cho hoạt động bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ trong nội địa và xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 8 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

title
TT200 - 08/07/2022

QUẢN LÝ THUẾ TRONG DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT

Để đơn giản hoá trong kê khai, xác định giá giao dịch liên kết nhằm giảm gánh nặng chi phí tuân thủ đối với Người nộp thuế, Nghị định quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết có quy định các trường hợp được miễn kê khai, miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết.

THÔNG TƯ BỘ TÀI CHÍNH

title
TT200 - 06/03/2022

KỲ 1 - HỎI ĐÁP VỀ KÊ KHAI THUẾ GTGT THEO THÔNG TƯ 80/2021/TT-BTC

Trường hợp người nộp thuế có hoạt động chuyển nhượng bất động sản của dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng (bao gồm cả trường hợp có thu tiền ứng trước của khách hàng theo tiến độ) thì lập hồ sơ khai thuế GTGT riêng cho hoạt động này và nộp hồ sơ khai thuế cho CQT quản lý nơi dự án.

title
TT200 - 08/02/2022

QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO THÔNG TƯ 78/2021/TT-BTC

Ngày 17/9/2021, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 78/2021/TT-BTC, quy định một số nội dung quan trọng về hóa đơn điện tử. Theo đó, một số vấn đề về thời hạn, nội dung, ký hiệu, xử lý hóa đơn điện tử,...

title
TT200 - 07/01/2022

THÔNG TƯ 100/2021/TT-BTC : HƯỚNG DẪN THUẾ HỘ KINH DOANH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

title
TT200 - 09/12/2021

THÔNG TƯ 88/2021/TT-BTC VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN CHO HỘ KINH DOANH

Thông tư 88 năm 2021 của Bộ Tài chính sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022. Các Quyết định số 169/2000/QĐ-BTC và Quyết định số 131/2002/QĐ-BTC sẽ hết hiệu lực.

title
TT200 - 19/10/2021

THÔNG TƯ 78/2021/TT-BTC : CÁC ĐIỂM LƯU Ý VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Những nội dung quan trọng tại Thông tư 78/2021/TT-BTC về hóa đơn điện tử, như sau : Được ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử, Giải thích ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử, ký hiệu hóa đơn điện tử...

title
TT200 - 08/09/2021

THÔNG TƯ SỐ 12/2021/TT BỘ XÂY DỰNG - QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kinh tế XD và Viện trưởng Viện Kinh tế XD; Bộ trưởng,Bộ Xây dựng ban hành Thông tư về định mức xây dựng số 12/2021/TT /BXD

title
TT200 - 30/07/2021

THÔNG TƯ 06/2021 : BỔ SUNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP TỬ TUẤT THEO LUẬT BHXH

THÔNG TƯ 06/2021 : BỔ SUNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP TỬ TUẤT THEO LUẬT BHXH, thay đổi điều 21,25,27,30,31,35,38 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015

title
TT200 - 29/07/2021

THÔNG TƯ 06/2021 : BỔ SUNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP ĐỘC HẠI VÀ LƯƠNG HƯU

THÔNG TƯ 06/2021 : BỔ SUNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP ĐỘC HẠI VÀ LƯƠNG HƯU THEO Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 ĐIỀU SỐ 15, ĐIỀU 16, ĐIỀU 17, 20

NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ

title
TT200 - 11/02/2022

GIẢM 2% THUẾ SUẤT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG - NĐ 15/2022/NĐ-CP

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (sau đây gọi là Nghị quyết số 43/2022/QH15).

title
TT200 - 17/12/2021

GIẢI PHÁP HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THEO NGHỊ ĐỊNH 92/2021/NĐ-CP

Ngày 27/10/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2021/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/ 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 (sau đây gọi tắt là Nghị định 92)

title
TT200 - 02/11/2021

LƯU Ý TRONG VIỆC LẬP HÓA ĐƠN GTGT THEO NGHỊ ĐỊNH 92/2021/NĐ-CP

Nghị định 92/2021/NĐ-CP hướng dẫn việc xuất hóa đơn để đảm bảo đúng quy định Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15, để người mua hàng hóa biết đã được giảm thuế GTGT.

title
TT200 - 10/08/2021

PHẦN 2 : CÁC TRƯỜNG HỢP LÀ CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT THEO NĐ132/2020

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC XEM LÀ GIAO DỊCH LIÊN KẾTtheo nghị định số 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với DN có giao dịch liên kết,áp dụng cho BCTC 2020

title
TT200 - 10/08/2021

PHẦN 1 : CÁC TRƯỜNG HỢP LÀ GIAO DỊCH LIÊN KẾT THEO NĐ132/2020

PHẦN 1 : CÁC TRƯỜNG HỢP LÀ GIAO DỊCH LIÊN KẾT THEO NGHỊ ĐỊNH 132/2020/NĐ-CP quy định quản lý thuế đối với DN có giao dịch liên kết, áp dụng cho BCTC năm 2020

title
TT200 - 07/08/2021

NGHỊ ĐỊNH 132/2020 : LẬP TỜ KHAI ĐỐI TƯỢNG LÀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

PHẦN 5 : LẬP TỜ KHAI ĐỐI TƯỢNG LÀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THEO NGHỊ ĐỊNH 132/2020/NĐ-CP NGÀY 20/12/2020 VỀ VIỆC :QUẢN LÝ THUẾ CỦA DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT

title
TT200 - 04/08/2021

NGHỊ ĐỊNH 132/2020 : LẬP TỜ KHAI ĐỐI TƯỢNG LÀ NGÂN HÀNG, TÍN DỤNG

PHẦN 3 : LẬP TỜ KHAI ĐỐI TƯỢNG LÀ NGÂN HÀNG, TÍN DỤNG (THEO NGHỊ ĐỊNH 132/2020/NĐ-CP NGÀY 20/12/2020 - QUẢN LÝ THUẾ CỦA DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT)

title
TT200 - 04/08/2021

NGHỊ ĐỊNH 132/2020 : LẬP TỜ KHAI GDLK - NGÀNH SX, KD, THƯƠNG MẠI

PHẦN 4 : NGHỊ ĐỊNH 132/2021 : TT200 HƯỚNG DẪN LẬP KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH SAU KHI XÁC ĐỊNH DÀNH CHO NGƯỜI NỘP THUẾ NGÀNH SẢN XUẤT, KINH DOANH, THƯƠNG MẠI

NGHỊ QUYẾT QUỐC HỘI

title
- 27/10/2021

NGHỊ QUYẾT 406/NQ : MIỄN, GIẢM THUẾ CHO DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI DÂN

NGHỊ QUYẾT 406/NQ-UBTVQH15, VỀ BAN HÀNH MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP, NGƯỜI DÂN CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID-19, Giảm 30% số thuế TNDN năm 2021

title
TT200 - 25/09/2021

HỖ TRỢ TIỀN CHO NLĐ, NGƯỜI SDLĐ TỪ NGUỒN QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

NGHỊ QUYẾT 116/NQ-CP NGÀY 24/09/2021 : Về việc HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG, NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI COVID-19 TỪ QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

title
- 15/09/2021

NGHỊ QUYẾT 105/NQ-CP : HỖ TRỢ DN, HTX, HKD TRONG DỊCH COVID-19

Ngày 09/9/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 105/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 với các nhiệm vụ sau

title
TT200 - 21/07/2021

NGHỊ QUYẾT 68/NQ-CP : NHỮNG ĐỐI TƯỢNG NÀO ĐƯỢC HỖ TRỢ COVID-19

NGHỊ QUYẾT 68/NQ-CP : Chính phủ quyết nghị thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động,người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 ở Việt Nam

title
TT200 - 21/07/2021

NGHỊ QUYẾT 68/NQ-CP HỖ TRỢ COVID CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC VỀ GÓI HỖ TRỢ COVID-19 CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (NLĐ) THEO NGHỊ QUYẾT 68/NQ-CPLao động tự do (không có HĐLĐ), làm thế nào để nhận trợ cấp Covid-19?