7:30 AM - 5:30 PM

NGHỊ QUYẾT QUỐC HỘI

NGHỊ QUYẾT 406/NQ : MIỄN, GIẢM THUẾ CHO DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI DÂN
NGHỊ QUYẾT QUỐC HỘI - 27/10/2021

NGHỊ QUYẾT 406/NQ : MIỄN, GIẢM THUẾ CHO DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI DÂN

NGHỊ QUYẾT 406/NQ-UBTVQH15, VỀ BAN HÀNH MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP, NGƯỜI DÂN CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID-19, Giảm 30% số thuế TNDN năm 2021

HỖ TRỢ TIỀN CHO NLĐ, NGƯỜI SDLĐ TỪ NGUỒN QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
NGHỊ QUYẾT QUỐC HỘI - 25/09/2021

HỖ TRỢ TIỀN CHO NLĐ, NGƯỜI SDLĐ TỪ NGUỒN QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

NGHỊ QUYẾT 116/NQ-CP NGÀY 24/09/2021 : Về việc HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG, NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI COVID-19 TỪ QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

NGHỊ QUYẾT 105/NQ-CP : HỖ TRỢ DN, HTX, HKD TRONG DỊCH COVID-19
NGHỊ QUYẾT QUỐC HỘI - 15/09/2021

NGHỊ QUYẾT 105/NQ-CP : HỖ TRỢ DN, HTX, HKD TRONG DỊCH COVID-19

Ngày 09/9/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 105/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 với các nhiệm vụ sau

NGHỊ QUYẾT 68/NQ-CP : NHỮNG ĐỐI TƯỢNG NÀO ĐƯỢC HỖ TRỢ COVID-19
NGHỊ QUYẾT QUỐC HỘI - 21/07/2021

NGHỊ QUYẾT 68/NQ-CP : NHỮNG ĐỐI TƯỢNG NÀO ĐƯỢC HỖ TRỢ COVID-19

NGHỊ QUYẾT 68/NQ-CP : Chính phủ quyết nghị thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động,người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 ở Việt Nam

NGHỊ QUYẾT 68/NQ-CP HỖ TRỢ COVID CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO ?
NGHỊ QUYẾT QUỐC HỘI - 21/07/2021

NGHỊ QUYẾT 68/NQ-CP HỖ TRỢ COVID CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO ?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC VỀ GÓI HỖ TRỢ COVID-19 CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (NLĐ) THEO NGHỊ QUYẾT 68/NQ-CPLao động tự do (không có HĐLĐ), làm thế nào để nhận trợ cấp Covid-19?

Dịch vụ Kế Toán Thuế