CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP TT200

Tinh Thần Kế Toán Việt

NGHỊ QUYẾT QUỐC HỘI

NGHI QUYET 406 NQ UBTVQH15

NGHỊ QUYẾT 406/NQ : MIỄN, GIẢM THUẾ CHO DOANH...

27/10/2021 | Admin | 626

NGHỊ QUYẾT 406/NQ-UBTVQH15, VỀ BAN HÀNH MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP, NGƯỜI DÂN CHỊU...

Chi tiết...
NGHỊ QUYẾT 116NQ CP

HỖ TRỢ TIỀN CHO NLĐ, NGƯỜI SDLĐ TỪ NGUỒN QUỸ...

25/09/2021 | Admin | 910

NGHỊ QUYẾT 116/NQ-CP NGÀY 24/09/2021 : Về việc HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG, NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG BỊ ẢNH...

Chi tiết...
NGHỊ QUYẾT 105NQ CP

NGHỊ QUYẾT 105/NQ-CP : HỖ TRỢ DN, HTX, HKD...

15/09/2021 | Admin | 525

Ngày 09/9/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 105/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ...

Chi tiết...
NGHỊ QUYẾT 68 - HỖ TRỢ COVID19

NGHỊ QUYẾT 68/NQ-CP : NHỮNG ĐỐI TƯỢNG NÀO...

21/07/2021 | Admin | 1944

NGHỊ QUYẾT 68/NQ-CP : Chính phủ quyết nghị thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động,người...

Chi tiết...
NGHỊ QUYẾT 68NĐ CP HỖ TRỢ COVID 19

NGHỊ QUYẾT 68/NQ-CP HỖ TRỢ COVID CHO NGƯỜI...

21/07/2021 | Admin | 1162

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC VỀ GÓI HỖ TRỢ COVID-19 CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (NLĐ) THEO NGHỊ QUYẾT 68/NQ-CPLao động...

Chi tiết...
0972 125 200