7:30 AM - 5:30 PM

NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ

GIẢM 2% THUẾ SUẤT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG - NĐ 15/2022/NĐ-CP
NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ - 11/02/2022

GIẢM 2% THUẾ SUẤT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG - NĐ 15/2022/NĐ-CP

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (sau đây gọi là Nghị quyết số 43/2022/QH15).

GIẢI PHÁP HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THEO NGHỊ ĐỊNH 92/2021/NĐ-CP
NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ - 17/12/2021

GIẢI PHÁP HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THEO NGHỊ ĐỊNH 92/2021/NĐ-CP

Ngày 27/10/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2021/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/ 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 (sau đây gọi tắt là Nghị định 92)

LƯU Ý TRONG VIỆC LẬP HÓA ĐƠN GTGT THEO NGHỊ ĐỊNH 92/2021/NĐ-CP
NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ - 02/11/2021

LƯU Ý TRONG VIỆC LẬP HÓA ĐƠN GTGT THEO NGHỊ ĐỊNH 92/2021/NĐ-CP

Nghị định 92/2021/NĐ-CP hướng dẫn việc xuất hóa đơn để đảm bảo đúng quy định Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15, để người mua hàng hóa biết đã được giảm thuế GTGT.

PHẦN 2 : CÁC TRƯỜNG HỢP LÀ CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT THEO NĐ132/2020
NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ - 10/08/2021

PHẦN 2 : CÁC TRƯỜNG HỢP LÀ CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT THEO NĐ132/2020

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC XEM LÀ GIAO DỊCH LIÊN KẾTtheo nghị định số 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với DN có giao dịch liên kết,áp dụng cho BCTC 2020

PHẦN 1 : CÁC TRƯỜNG HỢP LÀ GIAO DỊCH LIÊN KẾT THEO NĐ132/2020
NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ - 10/08/2021

PHẦN 1 : CÁC TRƯỜNG HỢP LÀ GIAO DỊCH LIÊN KẾT THEO NĐ132/2020

PHẦN 1 : CÁC TRƯỜNG HỢP LÀ GIAO DỊCH LIÊN KẾT THEO NGHỊ ĐỊNH 132/2020/NĐ-CP quy định quản lý thuế đối với DN có giao dịch liên kết, áp dụng cho BCTC năm 2020

NGHỊ ĐỊNH 132/2020 : LẬP TỜ KHAI ĐỐI TƯỢNG LÀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ - 07/08/2021

NGHỊ ĐỊNH 132/2020 : LẬP TỜ KHAI ĐỐI TƯỢNG LÀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

PHẦN 5 : LẬP TỜ KHAI ĐỐI TƯỢNG LÀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THEO NGHỊ ĐỊNH 132/2020/NĐ-CP NGÀY 20/12/2020 VỀ VIỆC :QUẢN LÝ THUẾ CỦA DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT

NGHỊ ĐỊNH 132/2020 : LẬP TỜ KHAI ĐỐI TƯỢNG LÀ NGÂN HÀNG, TÍN DỤNG
NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ - 04/08/2021

NGHỊ ĐỊNH 132/2020 : LẬP TỜ KHAI ĐỐI TƯỢNG LÀ NGÂN HÀNG, TÍN DỤNG

PHẦN 3 : LẬP TỜ KHAI ĐỐI TƯỢNG LÀ NGÂN HÀNG, TÍN DỤNG (THEO NGHỊ ĐỊNH 132/2020/NĐ-CP NGÀY 20/12/2020 - QUẢN LÝ THUẾ CỦA DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT)

NGHỊ ĐỊNH 132/2020 : LẬP TỜ KHAI GDLK - NGÀNH SX, KD, THƯƠNG MẠI
NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ - 04/08/2021

NGHỊ ĐỊNH 132/2020 : LẬP TỜ KHAI GDLK - NGÀNH SX, KD, THƯƠNG MẠI

PHẦN 4 : NGHỊ ĐỊNH 132/2021 : TT200 HƯỚNG DẪN LẬP KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH SAU KHI XÁC ĐỊNH DÀNH CHO NGƯỜI NỘP THUẾ NGÀNH SẢN XUẤT, KINH DOANH, THƯƠNG MẠI

NGHỊ ĐỊNH 132/2020 : HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH GIÁ GIAO DỊCH LIÊN KẾT
NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ - 03/08/2021

NGHỊ ĐỊNH 132/2020 : HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH GIÁ GIAO DỊCH LIÊN KẾT

NGHỊ ĐỊNH 132/2020/NĐ-CP NGÀY 20/12/2020 : Phần 2 - HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH GIÁ GIAO DỊCH LIÊN KẾT (VỀ VIỆC : QUẢN LÝ THUẾ CỦA DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT)

NGHỊ ĐỊNH 132/2020:TT200 HƯỚNG DẪN LẬP TỜ KHAI GIAO DỊCH LIÊN KẾT
NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ - 01/08/2021

NGHỊ ĐỊNH 132/2020:TT200 HƯỚNG DẪN LẬP TỜ KHAI GIAO DỊCH LIÊN KẾT

HƯỚNG DẪN LẬP TỜ KHAI GIAO DỊCH LIÊN KẾT Theo nghị định 132/2020/NĐ-CP ngày 20/12/2020 về việc : Quản lý thuế của Doanh nghiệp có giao dịch liên kết

TT200 - NGHỊ ĐỊNH 126/2020/NĐ-CP
NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ - 24/06/2021

TT200 - NGHỊ ĐỊNH 126/2020/NĐ-CP

Nghị định 126 quy định việc tổ chức khai thuế thay và nộp thuế thay cho cá nhân nhận cổ tức bằng chứng khoán, cá nhân là cổ đông hiện hữu ...TT200 dịch vụ kế toán thuế Nha Trang Khánh HòaTT200 kê khai thuế Nha Trang Khánh Hòa

TT200 - NĐ 52/2021/NĐ-CP GIA HẠN NỘP THUẾ GTGT
NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ - 25/05/2021

TT200 - NĐ 52/2021/NĐ-CP GIA HẠN NỘP THUẾ GTGT

Nghị định này áp dụng đối với các đối tượng sau: 1. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế ...GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP, THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT TRONG NĂM 2021 TT200 - Dịch vụ kế toán thuế Nha Trang

Dịch vụ Kế Toán Thuế