CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP TT200

Tinh Thần Kế Toán Việt

TIN TỨC

THÔNG TƯ 100/2021/TT-BTC : HƯỚNG DẪN THUẾ HỘ...

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài...

KÊ KHAI THUẾ HÀNG KHUYẾN MÃI ĐƯỢC ĐĂNG KÝ...

Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 9 Thông tư 40/2021/TT-BTC, Công ty có phải chịu trách nhiệm kê khai và...

GIẢI PHÁP HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THEO NGHỊ ĐỊNH...

Ngày 27/10/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2021/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị...

THÔNG TƯ 88/2021/TT-BTC VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN CHO HỘ...

Thông tư 88 năm 2021 của Bộ Tài chính sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022. Các Quyết định số...

CÁCH ĐIỀU CHỈNH THUẾ GTGT KHI ĐÃ QUYẾT TOÁN NĂM...

Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và...

KHI NÀO DOANH NGHIỆP BỊ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH...

"Vi phạm hành chính về sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn hoặc sử dụng...

CÔNG TY NHẬN GIA CÔNG GÀ CÓ ĐƯỢC ƯU ĐÃI THUẾ TNDN...

Công ty A hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi (gia công gà) có thuộc các lĩnh vực được ưu đãi thuế...

LƯU Ý TRONG VIỆC LẬP HÓA ĐƠN GTGT THEO NGHỊ ĐỊNH...

Nghị định 92/2021/NĐ-CP hướng dẫn việc xuất hóa đơn để đảm bảo đúng quy định Nghị quyết...

NGHỊ QUYẾT 406/NQ : MIỄN, GIẢM THUẾ CHO DOANH...

NGHỊ QUYẾT 406/NQ-UBTVQH15, VỀ BAN HÀNH MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP, NGƯỜI DÂN CHỊU...

0972 125 200