CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP TT200

Tinh Thần Kế Toán Việt

TIN TỨC

KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI HĐ...

Trường hợp tổ chức trả thu nhập khấu trừ thuế TNCN hàng tháng thì tổ chức kê khai Tờ khai thuế TNCN...

GIẢI ĐÁP QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN...

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và...

KÊ KHAI PHỤ LỤC SỐ 05/KK-QT-TNCN THUẾ THU...

Đối với cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng có tổng mức trả...

GIẢI ĐÁP QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN CHO NGƯỜI LAO...

Nếu phần thu nhập chịu thuế nhận được từ trụ sở chính của của anh/chị bình quân tháng trong năm...

ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI CÔNG TY...

Công ty sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng  cho hoạt động bán hàng hoá, cung cấp...

QUẢN LÝ THUẾ TRONG DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH...

Để đơn giản hoá trong kê khai, xác định giá giao dịch liên kết nhằm giảm gánh nặng chi phí tuân thủ...

KẾ TOÁN TRONG NGÀNH DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNG HÓA

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải đường bộ sẽ có phương thức thực hiện hạch toán...

HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO...

Kinh doanh giáo dục là loại hình cung cấp các dịch vụ liên quan tới lĩnh vực giáo dục....

KẾ TOÁN NGÀNH DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH HẠCH...

- Doanh nghiệp thành lập trong khoảng thời gian từ ngày 01/01 đến ngày 30/6 hàng năm thì phải nộp...

0972 125 200