CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP TT200

Tinh Thần Kế Toán Việt

THÔNG TƯ BỘ TÀI CHÍNH

KÊ KHAI THUẾ GTGT THÔNG TƯ 80

KỲ 1 - HỎI ĐÁP VỀ KÊ KHAI THUẾ GTGT THEO...

06/03/2022 | Admin | 917

Trường hợp người nộp thuế có hoạt động chuyển nhượng bất động sản của dự án đầu tư cơ sở hạ tầng,...

Chi tiết...
THôNG TƯ 782021TT BTC

QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO THÔNG...

08/02/2022 | Admin | 564

Ngày 17/9/2021, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 78/2021/TT-BTC, quy định một số nội dung quan trọng...

Chi tiết...
THONG TU 10 2021 ND CP

THÔNG TƯ 100/2021/TT-BTC : HƯỚNG DẪN THUẾ...

07/01/2022 | Admin | 541

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài...

Chi tiết...
THONG TU 88 2021 BTC

THÔNG TƯ 88/2021/TT-BTC VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN CHO...

09/12/2021 | Admin | 730

Thông tư 88 năm 2021 của Bộ Tài chính sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022. Các Quyết định số...

Chi tiết...
THÔNG TƯ 78  HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

THÔNG TƯ 78/2021/TT-BTC : CÁC ĐIỂM LƯU Ý VỀ...

19/10/2021 | Admin | 873

Những nội dung quan trọng tại Thông tư 78/2021/TT-BTC về hóa đơn điện tử, như sau : Được ủy nhiệm...

Chi tiết...
THÔNG TƯ 062021TT BLĐTBXH

THÔNG TƯ SỐ 12/2021/TT BỘ XÂY DỰNG - QUY ĐỊNH...

08/09/2021 | Admin | 829

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kinh tế XD và Viện trưởng Viện Kinh tế XD; Bộ trưởng,Bộ Xây dựng ban...

Chi tiết...
DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP NHA TRANG KHÁNH HÒA (2)

THÔNG TƯ 06/2021 : BỔ SUNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP TỬ...

30/07/2021 | Admin | 695

THÔNG TƯ 06/2021 : BỔ SUNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP TỬ TUẤT THEO LUẬT BHXH, thay đổi điều 21,25,27,30,31,35,38...

Chi tiết...
DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ NHA TRANG KHÁNH HÒA (3)

THÔNG TƯ 06/2021 : BỔ SUNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP ĐỘC...

29/07/2021 | Admin | 606

THÔNG TƯ 06/2021 : BỔ SUNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP ĐỘC HẠI VÀ LƯƠNG HƯU THEO Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH...

Chi tiết...
DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP NHA TRANG KHÁNH HÒA

THÔNG TƯ 06/2021 : BỔ SUNG TRỢ CẤP CHẾ ĐỘ...

29/07/2021 | Admin | 980

THÔNG TƯ 06/2021 : BỔ SUNG TRỢ CẤP CHẾ ĐỘ THAI SẢN THEO LUẬT BHXHBỔ SUNG ĐIỀU 9, ĐIỀU 10, ĐIỀU 13...

Chi tiết...
0972 125 200