7:30 AM - 5:30 PM

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN TẠI CÔNG TY TT200

 

Có 2 hình thức thanh toán, khách hàng có thể lựa chọn hình thức thuận tiện và phù hợp với mình nhất:

Cách 1:

     Thanh toán tiền mặt trực tiếp địa chỉ của chúng tôi

Cách 2:

     Chuyển khoản trước. Quý khách chuyển khoản trước, sau đó chúng tôi tiến hành giao hàng theo thỏa thuận hoặc hợp đồng với Quý khách.

 

Thông tin tài khoản 

     Đơn vị thụ hưởng : Công ty TNHH Tư vấn Kế toán Doanh nghiệp TT200
     Số tài khoản          : 200907388
     Ngân hàng             : ACB - PGD. Phương Sơn - Chi nhánh Nha Trang

Lưu ý : 

  - Nội dung chuyển khoản ghi rõ tên theo hợp đồng hoặc hóa đơn
  
- Chúng tôi cam kết kinh doanh minh bạch, hợp pháp

Dịch vụ Kế Toán Thuế