CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP TT200

Tinh Thần Kế Toán Việt

TIN TỨC

HOA DON DIEN TU CTY XUAT KHAU

ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI CÔNG...

04/08/2022 | Admin | 39

Công ty sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng  cho hoạt động bán hàng hoá, cung cấp...

Chi tiết...
QUAN LY THUE TRONG GIAO DICH LIEN KET

QUẢN LÝ THUẾ TRONG DOANH NGHIỆP CÓ GIAO...

08/07/2022 | Admin | 123

Để đơn giản hoá trong kê khai, xác định giá giao dịch liên kết nhằm giảm gánh nặng chi phí tuân thủ...

Chi tiết...
KE TOAN CONG TY VAN TAI

KẾ TOÁN TRONG NGÀNH DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNG...

01/07/2022 | Admin | 218

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải đường bộ sẽ có phương thức thực hiện hạch toán...

Chi tiết...
KE TOAN CONG TY GIAO DUC VA DAO TAO

HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ...

24/06/2022 | Admin | 425

Kinh doanh giáo dục là loại hình cung cấp các dịch vụ liên quan tới lĩnh vực giáo dục....

Chi tiết...
HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NGÀNH DU LỊCH

KẾ TOÁN NGÀNH DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH HẠCH...

15/06/2022 | Admin | 237

- Doanh nghiệp thành lập trong khoảng thời gian từ ngày 01/01 đến ngày 30/6 hàng năm thì phải nộp...

Chi tiết...
KINH DOANH ÁO THUN

LẬP DỰ TOÁN KINH DOANH SẢN XUẤT ÁO THUN...

10/06/2022 | Admin | 433

Hạch toán công ty may mặc đối với đơn vị sản xuất (nhận gia công)Đơn vị nhận gia công phải chủ động...

Chi tiết...
DỰ TOÁN KINH DOANH TRÀ SỮA

LẬP DỰ TOÁN KINH DOANH QUÁN TRÀ SỮA...

05/06/2022 | Admin | 318

HẠCH TOÁN DOANH THU KÈM VOUCHER, kế toán của Quý công ty sẽ hạch toán như sau : Trường...

Chi tiết...
QUYET TOAN THUE TNDN   KY 5

KỲ 5 - GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC QUYẾT TOÁN...

30/05/2022 | Admin | 419

Nếu DN nộp hồ sơ quyết toán thuế đến CQT trước thời hạn hoặc đúng thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo...

Chi tiết...
QUYET TOAN THUE TNDN   KY 4

KỲ 4 - QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH...

24/05/2022 | Admin | 308

Công ty có hoạt động chuyển nhượng BĐS của dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng thì...

Chi tiết...
0972 125 200