7:30 AM - 5:30 PM

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

ĐIỀU KIỆN NÀO ĐỂ CÁ NHÂN LÀM BẢN CAM KẾT THUẾ TNCN MẪU 02
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP - 08/09/2023

ĐIỀU KIỆN NÀO ĐỂ CÁ NHÂN LÀM BẢN CAM KẾT THUẾ TNCN MẪU 02

Bản cam kết 02/CK-TNCN là mẫu cam kết dùng cho cá nhân cam kết về thu nhập trong năm tính thuế chưa đến mức phải khấu trừ thuế để công ty/tổ chức chi trả thu nhập tạm thời chưa khấu trừ thuế (10%) tại thời điểm chi trả thu nhập

BÀI VIẾT CHIA SẺ - LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT KẾ TOÁN GIỎI
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP - 15/08/2023

BÀI VIẾT CHIA SẺ - LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT KẾ TOÁN GIỎI

Khi quyết định lựa chọn nghề kế toán có nghĩa là bạn phải yêu thích những con số và đam mê nó. Không ai là không mong muốn có được một vị trí làm việc tốt, vì vậy bạn sẽ phấn đấu rất nhiều để có thể làm tốt công việc và hơn nữa là trở thành một kế toán giỏi chuyên môn và nghiệp vụ.

HỢP ĐỒNG HỌC VIỆC, ĐÀO TẠO NGHỀ CÓ PHẢI ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP - 31/07/2023

HỢP ĐỒNG HỌC VIỆC, ĐÀO TẠO NGHỀ CÓ PHẢI ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

Khi ký hợp đồng học việc, đào tạo nghề doanh nghiệp không phải đóng bảo hiểm xã hội. Đối tượng áp dụng là Người lao động là công dân Việt Nam.

333 sàn giao dịch thương mại điện tử đã cung cấp thông tin cho cơ quan Thuế
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP - 22/07/2023

333 sàn giao dịch thương mại điện tử đã cung cấp thông tin cho cơ quan Thuế

Tổng cục Thuế cũng đã tiếp tục vận hành Cổng thông tin điện tử để tiếp nhận thông tin về các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên sàn giao dịch TMĐT. Đến nay, sau 2 kỳ cung cấp thông tin (quý IV/2022 và quý I/2023), Cổng thông tin điện tử đã ghi nhận 333 sàn giao dịch TMĐT thực hiện việc cung cấp thông tin, trong đó có nhiều sàn chiếm thị phần lớn như: Shopee, Lazada, Sendo, Voso,Tiki….

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC LẬP BẢNG KÊ 01/TNDN
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP - 04/06/2023

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC LẬP BẢNG KÊ 01/TNDN

CHÍNH PHỦ GIẢM 2% THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG NĂM 2023
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP - 12/05/2023

CHÍNH PHỦ GIẢM 2% THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG NĂM 2023

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 02/5/2023 về đề nghị xây dựng dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo đề nghị của Bộ Tài chính, tại tờ trình số 70/BTC-CST ngày 28/4/2023

TRƯỜNG HỢP NÀO DOANH NGHIỆP KHÔNG PHẢI LẬP GIAO DỊCH LIÊN KẾT
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP - 18/04/2023

TRƯỜNG HỢP NÀO DOANH NGHIỆP KHÔNG PHẢI LẬP GIAO DỊCH LIÊN KẾT

Trường hợp trong năm Công ty chưa phát sinh doanh thu nhưng có phát sinh giao dịch liên kết có tổng giá trị từ 30 tỷ đồng trở lên thì Công ty không thuộc trường hợp được miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết.

TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG TRONG DOANH NGHIỆP THEO THÔNG TƯ 48/2019-BTC
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP - 07/04/2023

TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG TRONG DOANH NGHIỆP THEO THÔNG TƯ 48/2019-BTC

Theo khoản 2, điều 1, Thông tư 48/2019/TT-BTC quy định về đối tượng áp dụng thông tư như sau:
Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng là các tổ chức kinh tế (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp) được thành lập, hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

KỲ 5 - HƯỚNG DẪN KÊ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP - 27/03/2023

KỲ 5 - HƯỚNG DẪN KÊ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Trường hợp người lao động nước ngoài được Công ty chi trả khoản chi phí thuê khách sạn để ở trong năm 2021 do yêu cầu của UBND Tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu những người ngoại tỉnh ở lại Vĩnh phúc thì khoản chi này được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà)

KỲ 4 - TT200 HƯỚNG DẪN KÊ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP - 24/03/2023

KỲ 4 - TT200 HƯỚNG DẪN KÊ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Trường hợp thu nhập chịu thuế nhận được từ trụ sở chính của anh/chị bình quân tháng trong năm trên 10 triệu đồng, anh/chịu thuộc diện phải trực tiếp quyết toán thuế TNCN. Trường hợp trụ sở chính chưa thực hiện khấu trừ thuế 10% thì anh chị không thuộc diện được ủy quyền quyết toán thuế cho chi nhánh.

KỲ 3 - TT200 HƯỚNG DẪN KÊ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP - 17/03/2023

KỲ 3 - TT200 HƯỚNG DẪN KÊ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định bằng tổng số tiền lương, tiền công, tiền thù lao, các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công mà người nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế. 

KỲ 2 - TT200 HƯỚNG DẪN KÊ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP - 15/03/2023

KỲ 2 - TT200 HƯỚNG DẪN KÊ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống thì cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức mới.

Dịch vụ Kế Toán Thuế