7:30 AM - 5:30 PM

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

KỲ 3 - TT200 HƯỚNG DẪN KÊ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP - 17/03/2023

KỲ 3 - TT200 HƯỚNG DẪN KÊ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định bằng tổng số tiền lương, tiền công, tiền thù lao, các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công mà người nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế. 

KỲ 2 - TT200 HƯỚNG DẪN KÊ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP - 15/03/2023

KỲ 2 - TT200 HƯỚNG DẪN KÊ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống thì cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức mới.

KỲ 1 - TT200 HƯỚNG DẪN KÊ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP - 09/03/2023

KỲ 1 - TT200 HƯỚNG DẪN KÊ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Trường hợp cá nhân uỷ quyền quyết toán thuế TNCN cho tổ chức và có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán từ 50.000 đồng trở xuống thuộc diện được miễn thuế thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn kê khai thông tin cá nhân được trả thu nhập đó tại hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân của tổ chức và không tổng hợp số thuế phải nộp thêm của các cá nhân có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán từ 50.000 đổng trở xuống

KỲ 3 - TT200 HƯỚNG DẪN KÊ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP - 06/03/2023

KỲ 3 - TT200 HƯỚNG DẪN KÊ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Trường hợp Doanh nghiệp có đơn vị phụ thuộc tại tỉnh khác với nơi đóng trụ sở chính thì Doanh nghiệp nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN và các phụ lục ưu đãi thuế TNDN cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp

KỲ 2 - TT200 HƯỚNG DẪN KÊ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP - 03/03/2023

KỲ 2 - TT200 HƯỚNG DẪN KÊ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế quý nhưng phải xác định số thuế tạm nộp hàng quý theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP để nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tại từng tỉnh nơi có đơn vị được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

KỲ 1 - TT200 HƯỚNG DẪN KÊ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP - 02/03/2023

KỲ 1 - TT200 HƯỚNG DẪN KÊ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Trong thời gian được hưởng ưu đãi thuế TNDN nếu doanh nghiệp thực hiện nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh thì doanh nghiệp phải tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế TNDN và thu nhập từ hoạt động kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế để kê khai nộp thuế riêng

KỲ 2 - CÁC LỖI THƯỜNG GẶP TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP - 20/02/2023

KỲ 2 - CÁC LỖI THƯỜNG GẶP TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Về nguyên tắc chi phí sản xuất chung phải đúng so với dự toán nhưng các doanh nghiệp xây dựng thường xuyên gặp phải tình huống chi phí sản xuất chung đưa vào thực tế lại cao hơn so với dự toán.Dù là doanh nghiệp xây dựng hay doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nào thì cũng cần đặc biệt chú ý đến nguyên vật liệu đầu vào.Đối với các doanh nghiệp xây dựng thì nguyên vật liệu đầu vào là yếu tố cực kỳ quan trọng và cũng cực kỳ dễ xảy ra những sai sót không đáng có

KỲ 1 - CÁC LỖI THƯỜNG GẶP TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP - 14/02/2023

KỲ 1 - CÁC LỖI THƯỜNG GẶP TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Thực tế cho thấy kế toán viên của các doanh nghiệp xây dựng gặp nhiều sai sót trong quá trình quyết toán thuế và điều này có thể gây ra nhiều bất lợi cho doanh nghiệp xây dựng.

KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN KHI CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP - 26/11/2022

KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN KHI CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP

Khi thực hiện chuyển nhượng vốn góp, bên chuyển nhượng phải thực hiện kê khai thuế đối với bên chuyển nhượng theo quy định tại khoản 4 điều 16, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế:“Khai thuế đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn (trừ chuyển nhượng chứng khoán) đối với công ty TNHH:

TẠI SAO CÁN BỘ, CÔNG VIÊN CHỨC KHÔNG ĐƯỢC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP?
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP - 26/11/2022

TẠI SAO CÁN BỘ, CÔNG VIÊN CHỨC KHÔNG ĐƯỢC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP?

Theo điểm b, khoản 2, điều 17, Luật Doanh nghiệp 2020: Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức không có quyền thành lập doanh nghiệp. Vậy tại sao cán bộ, công chức, viên chức không được thành lập doanh nghiệp?

KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI HĐ TƯ VẤN VIÊN
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP - 28/10/2022

KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI HĐ TƯ VẤN VIÊN

Trường hợp tổ chức trả thu nhập khấu trừ thuế TNCN hàng tháng thì tổ chức kê khai Tờ khai thuế TNCN (áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công) mẫu số 05/KK-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II, Thông tư 80/2021/TT-BTC.

GIẢI ĐÁP QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (TNCN)
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP - 20/09/2022

GIẢI ĐÁP QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (TNCN)

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm dương lịch;