7:30 AM - 5:30 PM

QUY CHẾ PHỐI HỢP SỐ 5423/QCPH-BHXH-TCT/QCPH-BHXH-TCT LÀ GÌ

 • TT200
 • Thứ tư - 14/07/2021 00:18
 • 1156 lượt xem
Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt nam và Tổng cục thuế (Bộ Tài chính) đã tổ chức Lễ ký kết Quy chế chia sẻ dữ liệu và phối hợp công tác giữa hai Ngành. Quy chế này nhằm phục vụ cho công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và quản lý thuế.
Quy chế 5423QCPH BHXH TCT
Quy chế 5423QCPH BHXH TCT

QUY CHẾ 5423/QCPH-BHXH-TCT/QCPH-BHXH-TCT : QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM VÀ TỔNG CỤC THUẾ

     Ngày 09/07/2021, cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt namTổng cục thuế (Bộ Tài chính) đã tổ chức Lễ ký kết Quy chế chia sẻ dữ liệu và phối hợp công tác giữa hai Ngành. Quy chế này nhằm phục vụ cho công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và quản lý thuế.
Sau hơn 5 năm thực hiện Quy chế 5423/QCPH-BHXH-TCT về phối hợp công tác, số lượng tổ chức trả thu nhập cơ quan Thuế cung cấp cho cơ quan BHXH khoảng 550 ngàn đơn vị/năm, với số lao động dao động trong khoảng 18-20 triệu người/năm.

Trích đoạn Quy chế 5423/QCPH-BHXH-TCT

“ CHƯƠNG 2 : QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Mục 1: TRAO ĐỔI, CUNG CẤP THÔNG TIN
Điều 4. Thông tin trao đổi giữa hai cơ quan
1. Thông tin do cơ quan BHXH cung cấp bao gồm:
a) Số lượng tổ chức trả thu nhập tham gia BHXH, số lao động tham gia BHXH;
b) Số tiền đóng BHXH;
c) Số tiền nợ BHXH;
d) Tổ chức trả thu nhập nợ BHXH;
đ) Thông tin khác theo đề nghị của cơ quan Thuế.
2. Thông tin do cơ quan Thuế cung cấp bao gồm:
a) Thông tin về tổ chức trả thu nhập:
- Đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế;
- Tình hình hoạt động của tổ chức trả thu nhập; tổ chức trả thu nhập thành lập mới, giải thể, phá sản, bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngừng hoạt động, tạm ngừng hoạt động, bỏ địa chỉ kinh doanh.
b) Số lượng người lao động trong tổ chức trả thu nhập.
c) Tiền trích BHXH bắt buộc mà tổ chức trả thu nhập tính vào chi phí để tính thuế.
d) Danh sách người lao động trong tổ chức trả thu nhập.”

     Từ dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp, cơ quan BHXH đã rà soát, xác định số doanh nghiệp chưa tham gia hoặc tham gia chưa đầy đủ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động (NLĐ); qua đó đã khai thác, phát triển được thêm nhiều người tham gia như sau :
+ Số đơn vị đăng ký tham gia là trên 115.000 đơn vị;
+ Số lao động đăng ký tham gia là trên 2,6 triệu người;
+ Số tiền truy thu BHXH, BHYT, BHTN là trên 214 tỷ đồng;
+ Số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN đơn vị sử dụng lao động đã nộp là trên 3.600 tỷ đồng.

     Trong quá trình triển khai Quy chế 5423/QCPH-BHXH-TCT còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc do có sự khác biệt về quản lý, nhằm khắc phục những tồn tại, vướng mắc nêu trên, hướng tới sự phối hợp hiệu quả hơn nữa giữa hai Ngành, Quy chế chia sẻ dữ liệu và phối hợp công tác giữa BHXH Việt namTổng cục thuế được ký kết ngày 09/07/2021 sẽ thay thế Quy chế 5423/QCPH-BHXH-TCT với các điểm như sau :

1./ Quy chế mới đã được hoàn thiện hơn về nội dung, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết số 28/NQ-TW về cải cách chính sách BHXH, Luật BHXH và Luật Quản lý thuế, nhằm hướng tới mục tiêu để NLĐ tại mỗi đơn vị, doanh nghiệp đều được tham gia đầy đủ chính sách BHXH, BHYT, BHTN.
2./ Quy chế bao gồm 3 chương, 12 điều quy định nguyên tắc, nội dung phối hợp, chia sẻ dữ liệu và trách nhiệm tổ chức thực hiện…. giữa hai Ngành.
3./ Quy chế được thực hiện theo 6 nguyên tắc cơ bản như:

 • Nội dung chia sẻ dữ liệu phải rõ ràng, cụ thể và thuộc phạm vi quản lý của hai cơ quan;

 • Dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu quản lý của BHXH Việt namTổng cục thuế trong từng thời kỳ và phù hợp với quy định của pháp luật;

 • Dữ liệu phải đảm bảo kịp thời, chính xác và đầy đủ theo yêu cầu đã được thống nhất;

 • Thông tin chia sẻ phải đúng theo quy định tại Quy chế và các quy định của pháp luật;

 • Bảo đảm thông tin được bảo mật theo quy định của các văn bản pháp luật liên quan;

 • Các hoạt động phối hợp phải được BHXH Việt namTổng cục thuế chỉ đạo thực hiện thống nhất trong toàn Ngành.

4./ Quy chế cũng quy định rõ về dữ liệu chia sẻ giữa hai cơ quan.
      a./ Dữ liệu do cơ quan Thuế chia sẻ bao gồm:

 • Thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế;

 • Thông tin cá nhân trong tổ chức trả thu nhập;

 • Thông tin ghi nhận việc trích và khấu trừ các khoản đóng BHXH, BHYT tại tổ chức trả thu nhập qua thanh tra, kiểm tra.

      b./ Dữ liệu do cơ quan BHXH chia sẻ bao gồm:

 • Thông tin tổ chức trả thu nhập tham gia BHXH, BHYT;

 • Thông tin cá nhân trong tổ chức trả thu nhập đang tham gia BHXH, BHYT;

 • Thông tin đóng BHXH, BHYT của tổ chức trả thu nhập qua thanh tra, kiểm tra.

     Đặc biệt, so với Quy chế 5423/QCPH-BHXH-TCT, Quy chế mới đã bổ sung một số điểm tích cực như:

+ Bổ sung thêm căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật;
+ Đặt ra quy định phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra;
+ Quy định phương thức chia sẻ dữ liệu;
+ Quy định về đối soát, hiệu chỉnh và xử lý sự cố hệ thống công nghệ thông tin.

      Để triển khai hiệu quả Quy chế, trong thời gian tới, BHXH Việt namTổng cục thuế sẽ quyết liệt chỉ đạo cơ quan BHXH và Cục Thuế các địa phương xây dựng chương trình phối hợp, đảm bảo tổ chức triển khai hiệu quả các nội dung của Quy chế; tiếp tục xây dựng, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, đảm bảo việc chia sẻ dữ liệu được thông suốt, khắc phục kịp thời các sự cố xảy ra; thực hiện phân công trách nhiệm cụ thể đối với cá nhân, các đơn vị nghiệp vụ và từng viên chức trong việc thực hiện Quy chế, coi đây là nội dung, chỉ tiêu thi đua của mỗi Ngành.
 

Dịch vụ kế toán thuế TT200 tại Nha Trang Khánh Hòa sẽ mang lại sự hài lòng cho doanh nghiệp bạn.

TT200 chúc các bạn thành công !

 

Xem thêm bài viết THÔNG TƯ 40/2021/TT-BTC VỀ THUẾ GTGT, THUẾ TNCN, HỘ KINH DOANH

Kế toán doanh nghiệp TT200
Địa chỉ : Đường số 1 Khu tái định cư A - Xã Vĩnh Thái - Nha Trang - Khánh Hòa
Hotline : 0972.125.200

Từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất:   đối tượng hưởng bảo hiểm xã hội, báo cáo thuế doanh nghiệp Nha Trang, quy định người lao động tham gia BHXH, kê khai quyết toán thuế Nha Trang, tư vấn doanh nghiệp TT200 Nha Trang

Dịch vụ Kế Toán Thuế