7:30 AM - 5:30 PM

THÔNG TƯ 40/2021/TT-BTC VỀ THUẾ GTGT, THUẾ TNCN, HỘ KINH DOANH

  • TT200
  • Thứ bảy - 10/07/2021 05:02
  • 1981 lượt xem
Thông tư 40/2021/TT-BTC về thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) với hộ kinh doanh (HKD)
THÔNG TƯ 40 2021 BTC
THÔNG TƯ 40 2021 BTC

Thông tư 40/2021/TT-BTC về thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) với hộ kinh doanh (HKD)

Ngày 01/6/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh (HKD), cá nhân kinh doanh.

Các đối tượng hộ kinh doanh (HKD), cá nhân kinh doanh nêu tại Thông tư này gồm cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh theo quy định gồm:

- Hành nghề độc lập trong những lĩnh vực, ngành nghề được cấp giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề;
- Hoạt động đại lý bán đúng giá với đại lý xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp của cá nhân trực tiếp ký hợp đồng với doanh nghiệp xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp;
- Hợp tác kinh doanh với tổ chức;
- Sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản không đáp ứng điều kiện được miễn thuế giá trị gia tăng (GTGT), thu nhập cá nhân (TNCN);
- Hoạt động thương mại điện tử.

        Có thể thấy, so với Điều 1 Thông tư 92/2015/TT-BTC, Thông tư 40/2021 đã bổ sung thêm hộ kinh doanh (HKD), cá nhân hoạt động thương mại điện tử trong đó gồm cả cá nhân có thu nhập từ sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số.

        Ngoài ra, Điều 2 Thông tư 40/2021/TT-BTC cũng bổ sung thêm một số đối tượng khác gồm:

- Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế của khẩu trên lãnh thổ Việt Nam.
- Người cho thuê tài sản.
- Người chuyển nhượng tên miền “.vn”.
- Tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân.
- Tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân.
- Doanh nghiệp xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp trả thu nhập trực tiếp cho cá nhân ký hợp đồng đại lý bán đúng giá…
- Trường hợp cá nhân có phát sinh hợp đồng cho thuê tài sản trong nhiều năm và đã khai thuế, nộp thuế theo quy định trước đây thì không điều chỉnh lại đối với số thuế đã khai, đã nộp theo các quy định trước ngày hiệu lực Thông tư 40/2021/TT-BTC.
- Việc thông báo thời hạn nộp thuế khoán của năm 2021 thực hiện theo các quy định trước thời điểm hiệu lực của Thông tư 40/2021/TT-BTC đến hết kỳ tính thuế năm 2021.
- Hộ kinh doanh (HKD), cá nhân kinh doanh đáp ứng điều kiện nộp thuế theo phương pháp kê khai nêu cơ quan thuế đã quản lý thuế theo phương pháp khoán trước thời điểm hiệu lực của Thông tư 40/2021/TT-BTC và không có yêu cầu chuyến đối phương pháp tính thuế thì tiếp tục nộp thuế theo phương pháp khoán đến hết kỳ tính thuế năm 2021.
Thông tư 40/2021/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2021.
- Tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho hộ khoán theo quy định tại điểm đ khoản 5 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP thực hiện khai thuế thay, nộp thuế thay cho hộ khoán theo hướng dẫn tại Thông tư 40/2021/TT-BTC kể từ thời điểm hiệu lực của Thông tư 40/2021/TT-BTC.
“Điều 7. Hồ sơ khai thuế
5. Tổ chức, cá nhân thực hiện khai thuế thay, nộp thuế thay cho người nộp thuế phải có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định về khai thuế, nộp thuế như quy định đối với người nộp thuế tại Nghị định này, bao gồm:
đ) Tổ chức chi trả các khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền cho cá nhân là các hộ kinh doanh (HKD), cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thì tổ chức có trách nhiệm khai thuế thay và nộp thuế thay cho cá nhân theo quy định.

- Bãi bỏ chương I và chương II Thông tư 92/2015/TT-BTC.

 

 

Kế toán doanh nghiệp TT200
Địa chỉ : Đường số 1 Khu tái định cư A - Xã Vĩnh Thái - Nha Trang - Khánh Hòa
Hotline : 0972.125.200

Từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất:   quản lý thuế hộ kinh doanh Nha Trang, miễn giảm thuế giá trị gia tăng, kê khai thuế hộ kinh doanh khoán, thu nhập tính thuế TNCN, kế toán thuế hộ kinh doanh

Dịch vụ Kế Toán Thuế