7:30 AM - 5:30 PM

TT200 - CÁC ĐIỂM LƯU Ý KHI LÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  • TT200
  • Thứ sáu - 14/05/2021 23:25
  • 911 lượt xem
TT200 THUẾ NHA TRANG - CÁC ĐIỂM LƯU Ý KHI LÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNHTT200 - Dịch vụ kế toán thuế Nha Trang, Khánh Hoà
LƯU Ý KHI LÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
LƯU Ý KHI LÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CÁC ĐIỂM LƯU Ý KHI LÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH (BCTC)

1./ Kết quả chuyển Lỗ cuối kỳ BCTC được phép chuyển liên tục 5 năm 

Các năm trước có lỗ thì năm 2020 nhớ đính kèm phụ lục 03-2A. Phụ lục này có 2 tác dụng:
    - Nếu năm 2020 lãi thì trên phụ lục gõ số lỗ cần chuyển vào cột " số lỗ được chuyển trong phần tính thuế này"
   - Nếu năm 2020 lỗ, thì trên phụ lục cột " số lỗ được chuyển trong phần tính thuế này" để trống, mục đích chỉ là theo dõi số lỗ các năm và số lỗ đã chuyển các năm trước.

2./ Lưu ý phần điều chỉnh tăng Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN khi lên BCTC 

- Do sự khác biệt giữa kế toán và luật thuế: Gõ từ chỉ tiêu B2 cho tới B7.
- Đặc biệt chú ý các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN, nhớ gõ vào chỉ tiêu B4.

3./ Lưu ý phần điều chỉnh giảm Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN khi lên BCTC 

- Phần đã xuất hóa đơn, ghi nhận trong năm 2020 nhưng bị thuế thanh tra kéo về các năm trước và đã truy thu, phạt nộp chậm thuế. Gõ vào chỉ tiêu B9 đến B11 tương ứng

4./ Lưu ý thuế suất công ty đang áp dụng là bao nhiêu 

- Để gõ thu nhập tính thuế vào các cột C7, C8, C9 tương ứng

5./ Doanh nghiệp có ưu đãi về thuế nhớ chọn phụ lục 03-3A 

- Lưu ý các chỉ tiêu từ C11 đến C15

6./ Nhớ gõ số tiền thuế TNDN đã tạm tính và đã nộp vào NSNN 

- Của 04 quý của năm 2020 vào cột E1

7./ Vấn đề giảm trừ bản thân 

- Người lao động ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên thì giảm trừ bản thân 11.000.000 đồng/tháng.
- Những anh chị em nào Doanh nghiệp quyết toán thay
( Tích ô cá nhân ủy quyền quyết toán thay )
- Giảm trừ bản thân 12 tháng

- Số còn lại ( Không tích ô cá nhân ủy quyền quyết toán thay)
- Giảm trừ theo số tháng thực tế làm việc.

8./ Về vấn đề giảm trừ người phù thuộc:

- Người lao động ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên thì giảm trừ người phù thuộc 4.400.000 đồng/tháng
- Đã đăng ký giảm trừ, Giảm trừ tính từ khi phát sinh nuôi dưỡng

9./ Về vấn đề cam kết 02 để không phải khấu trừ thuế

- Người lao động ký hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng khi doanh nghiệp chi trả nếu:
- Mỗi lần chi trả dưới 2 triệu đồng/tháng thì không phải khấu trừ thuế TNCN gì cả.
- Mỗi lần chi trả từ 2 triệu đồng trở lên thì khấu trừ 10% thuế TNCN.
- Nếu không muốn khấu trừ 10% thuế TNCN thì làm cam kết 02 theo TT92/2015/TT-BTC nếu như ước tính cả năm thu nhập không vượt quá 108tr và có mst cá nhân tại thời điểm cam kết.

10./ Lưu ý : Cam kết 02 nếu có duy nhất thu nhập chứ không phải hiểu theo thu nhập duy nhất 1 nơi.

TT200 mong rằng với các kiến thức khi lên Báo cáo tài chính (BCTC) sẽ mang lại cho các bạn kế toán nhiều hữu ích.

Dịch vụ kế toán Nha Trang Khánh Hòa TT200 CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG !

(Xem thêm MỨC PHẠT NỘP CHẬM CÁC TỜ KHAI THUẾ GTGT, TNCN, TNDN, MÔN BÀI)

Từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất:   tt200 Nha Trang Khánh Hòa, báo cáo tài chính (BCTC) Nha Trang Khánh Hòa, hồ sơ kê khai quyết toán thuế TNDN, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, công ty tư vấn thuế doanh nghiệp TT200

Dịch vụ Kế Toán Thuế