7:30 AM - 5:30 PM

TT200 - MỨC PHẠT NỘP CHẬM TỜ KHAI THUẾ GTGT, TNCN, TNDN, Môn bài

  • TT200
  • Thứ ba - 11/05/2021 11:23
  • 1314 lượt xem
Quy định về mức xử phạt nộp chậm tờ khai thuế Năm 2021, gồm : thuế môn bài, thuế GTGT, Thuế TNCN, Tờ khai quyết toán thuế TNDN, tờ khai quyết toán thuếTNCN.TT200 - Dịch vụ kế toán thuế Nha Trang, Khánh Hoà
TT200 - MỨC PHẠT NỘP CHẬM TỜ KHAI THUẾ GTGT, TNCN, TNDN, Môn bài
TT200 - MỨC PHẠT NỘP CHẬM TỜ KHAI THUẾ GTGT, TNCN, TNDN, Môn bài

 

QUY ĐỊNH VỀ CÁC MỨC XỬ PHẠT NỘP CHẬM TỜ KHAI THUẾ NĂM 2021

Mức phạt nộp chậm tờ khai áp dụng cho các loại thuế

Gồm :
          - Thuế môn bài
          - Thuế giá trị gia tăng (GTGT)
          - Thuế thu nhập cá nhân (TNCN)
          - Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)
          - Tờ khai quyết toán thuế thu nhập các nhân (TNCN)

Mức phạt các loại tờ khai thuế được áp dụng theo nguyên tắc như sau : 

a) Đối với tổ chức : 

         Đối với người nộp thuế là hộ gia đình, hộ kinh doanh thì áp dụng mức xử phạt như cá nhân.

b) Khi xác định được mức phạt tiền 

         Trường hợp người vi phạm có tình tiết tăng nặng và có tình tiết giảm nhẹ, thì được xem xét mức xử phạt được giảm trừ tình tiết tăng nặng theo nguyên tắc một tình tiết giảm nhẹ được giảm trừ một tình tiết tăng nặng.

c) Các tình tiết giảm nhẹ hoặc tăng nặng đã được sử dụng

         Để xác định mức xử phạt thì không được sử dụng khi xác định số tiền phạt theo điểm d.

d) Lưu ý khi phạt tiền

         Mức phạt tiền theo từng hành vi vi phạm nhưng phải đảm bảo mức xử phạt phù hợp với hành vi đó.
- Trường hợp có tình tiết giảm nhẹ, thì mỗi tình tiết được tính giảm 10% mức tiền phạt trung bình của khung tiền phạt, tuy nhiêm mức xử phạt đối với hành vi đó không được giảm quá mức tối thiểu của khung tiền phạt;
- Trường hợp có tình tiết tăng nặng thì mỗi tình tiết tđược tính tăng 10% mức tiền phạt trung bình của khung tiền phạt, tuy nhiên mức xử phạt đối với hành vi đó không được vượt quá mức tối đa của khung tiền phạt.

Dịch vụ kế toán Nha Trang Khánh Hòa TT200 chúc các bạn thành công !

(Xem thêm bài viết QUYẾT TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH)

Từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất:   tt200 Nha Trang Khánh Hòa, mức phạt nộp chậm tờ khai thuế Nha Trang Khánh Hòa, mức xử phạt Nha Trang Khánh Hòa, các công ty tư vấn quản lý thuế Nha Trang

Dịch vụ Kế Toán Thuế