7:30 AM - 5:30 PM

TT200 - KHI NÀO ẤN ĐỊNH THUẾ

  • TT200
  • Thứ hai - 17/05/2021 22:12
  • 817 lượt xem
Các trường hợp ấn định thuế, cách tính ấn định thuế, cách tính ấn định thuế, căn cứ ấn định thuếTT200 - Dịch vụ kế toán thuế Nha Trang, Khánh Hoà
TT200 THUẾ NHA TRANG - KHI NÀO ẤN ĐỊNH THUẾ
TT200 THUẾ NHA TRANG - KHI NÀO ẤN ĐỊNH THUẾ

CÁC TRƯỜNG HỢP DOANH NGHIỆP BỊ ẤN ĐỊNH THUẾ THEO LUẬT QUẢN LÝ THUẾ 2019

Ấn định thuế là trường hợp người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp thuế dựa trên việc cơ quan thuế ấn định số thuế phải nộp hoặc ấn định các yếu tố liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp.
Vậy, những trường hợp nào doanh nghiệp sẽ bị ấn định thuế
TT200 mời các bạn cùng theo dõi tại bài viết sau.

 

I. Nguyên tắc ấn định thuế

Việc ấn định thuế được thực hiện nhất quán theo những nguyên tắc sau:
- Phải dựa trên các nguyên tắc quản lý thuế, căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về hải quan.
- Cơ quan quản lý thuế ấn định số tiền thuế phải nộp hoặc ấn định từng yếu tố, căn cứ tính thuế để xác định số tiền thuế phải nộp.

 

II. Các trường hợp doanh nghiệp bị ấn định thuế

Theo quy định tại Chương V Luật Quản lý thuế 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2020) thì doanh nghiệp sẽ bị ấn định thuế khi thuộc các trường hợp:
 

1. Doanh nghiệp vi phạm pháp luật về thuế, cụ thể bao gồm các hành vi:

- Không đăng ký thuế, không khai thuế, không nộp bổ sung hồ sơ thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế hoặc khai thuế không đầy đủ, trung thực, chính xác về căn cứ tính thuế;
- Không phản ánh hoặc phản ánh không đầy đủ, trung thực, chính xác số liệu trên sổ kế toán để xác định nghĩa vụ thuế;
- Không xuất trình sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ và các tài liệu cần thiết liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp trong thời hạn quy định;
- Không chấp hành quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế theo quy định;
- Mua, bán, trao đổi và hạch toán giá trị hàng hóa, dịch vụ không theo giá trị giao dịch thông thường trên thị trường;
- Mua, trao đổi hàng hóa sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn mà hàng hóa là có thật theo xác định của cơ quan có thẩm quyền và đã được kê khai doanh thu tính thuế;
- Có dấu hiệu bỏ trốn hoặc phát tán tài sản để không thực hiện nghĩa vụ thuế;
- Thực hiện các giao dịch không đúng với bản chất kinh tế, không đúng thực tế phát sinh nhằm mục đích giảm nghĩa vụ thuế của người nộp thuế;
- Không tuân thủ quy định về nghĩa vụ kê khai, xác định giá giao dịch liên kết hoặc không cung cấp thông tin theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết.

 

2. Ấn định thuế đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu:

- Người khai thuế dựa vào các tài liệu không hợp pháp để khai thuế, tính thuế; không khai thuế hoặc kê khai không chính xác, đầy đủ nội dung liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế;
- Quá thời hạn quy định mà người khai thuế không cung cấp, từ chối hoặc trì hoãn, kéo dài việc cung cấp hồ sơ, sổ kế toán, tài liệu, chứng từ, dữ liệu, số liệu liên quan đến việc xác định chính xác số tiền thuế phải nộp theo quy định;
- Người khai thuế không chứng minh, giải trình hoặc quá thời hạn quy định mà không giải trình được các nội dung liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật; không chấp hành quyết định kiểm tra, thanh tra của cơ quan hải quan;
- Người khai thuế không phản ánh hoặc phản ánh không đầy đủ, trung thực, chính xác số liệu trên sổ kế toán để xác định nghĩa vụ thuế;
- Cơ quan hải quan có đủ bằng chứng, căn cứ xác định về việc khai báo trị giá không đúng với trị giá giao dịch thực tế;
- Giao dịch được thực hiện không đúng với bản chất kinh tế, không đúng thực tế phát sinh, ảnh hưởng đến số tiền thuế phải nộp;
- Người khai thuế không tự tính được số tiền thuế phải nộp;
- Trường hợp khác do cơ quan hải quan hoặc cơ quan khác phát hiện việc kê khai, tính thuế không đúng với quy định của pháp luật.

 

III. Trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc nộp số tiền thuế ấn định

- Doanh nghiệp phải nộp số tiền thuế ấn định theo quyết định xử lý về thuế của cơ quan quản lý thuế.
- Trường hợp không đồng ý với số tiền thuế do cơ quan quản lý thuế ấn định thì doanh nghiệp vẫn phải nộp số tiền thuế đó, đồng thời có quyền đề nghị cơ quan quản lý thuế giải thích hoặc khiếu nại, khởi kiện về việc ấn định thuế.
- Doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp các hồ sơ, tài liệu để chứng minh cho việc khiếu nại, khởi kiện.

TT200 với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn dịch vụ kế toán thuế luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn.

Dịch vụ kế toán Nha Trang Khánh Hòa TT200 chúc các bạn thành công !

(Xem thêm bài viết TẠI SAO PHẢI PHÂN BỔ CÔNG CỤ DỤNG CỤ)

Từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất:   tt200 Nha Trang Khánh Hòa, dịch vụ kế toán thuế Nha Trang Khánh Hòa, tiền thuế ấn định theo doanh thu Nha Trang Khánh Hòa, chi cục thuế ấn định doanh thu Nha Trang Khánh Hòa, tư vấn kế toán thuế Nha Trang

Dịch vụ Kế Toán Thuế