CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP TT200

Tinh Thần Kế Toán Việt

TT200 THUẾ NHA TRANG - KÊ KHAI THUẾ KHI MỚI THÀNH LẬP CÔNG TY

TT200 THUẾ NHA TRANG - KÊ KHAI THUE KHI MOI THANH LAP CONG TY

TT200 - KÊ KHAI THUẾ KHI MỚI THÀNH LẬP CÔNG TY

Thứ ba - 18/05/2021 09:10 | Admin

Các loại thuế cơ bản của doanh nghiệp

- Thuế môn bài;
- Thuế giá trị gia tăng;
- Thuế thu nhập doanh nghiệp;
- Thuế xuất khẩu, nhập khẩu (nếu có hoạt động xuất nhập khẩu);
- Thuế tài nguyên;
- Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Lưu ý đối với các loại thuế đối với công ty mới thành lập 

1./ Thuế giá trị gia tăng:

Doanh nghiệp không phát sinh hóa đơn đầu vào và đầu ra, thì đến thời hạn kê khai và nộp thuế công ty vẫn phải nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng.

2./ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn:

Công ty đã kê khai thông báo phát hành hóa đơn giá trị gia tăng thì phải kê khai tình hình sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng của công ty, mặc dù chưa xuất hóa đơn cho khách hàng .

3./ Báo cáo tài chính cuối năm:

Công ty không phát sinh hoạt động kinh doanh vẫn phải lập và nộp báo cáo tài chính cuối năm cho năm hoạt động.

Các mốc thời gian nộp tờ khai thuế và nộp thuế

1./ Thuế môn bài:

  • Căn cứ Nghị định số Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/02/2020 thì doanh nghiệp thành lập năm 2021 sẽ được miễn lệ phí môn bài

  • Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn phải kê khai và nộp tờ thuế môn bài.

  • Thời gian kê khai lệ phí môn bài và nộp tờ khai:

  • Người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập; doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh thực hiện khai lệ phí môn bài và nộp Tờ khai cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 30 tháng 01 năm sau năm mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập.

2./ Thời hạn nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn:

- Tờ khai quý 1: Hạn chậm nhất là ngày 30/04;
- Tờ khai quý 2: Hạn chậm nhất là ngày 30/07;
- Tờ khai quý 3: Hạn chậm nhất là ngày 30/10;
- Tờ khai quý 4: Hạn chậm nhất là ngày 30/01 năm sau;

3./ Thời hạn nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính:

- Quý 1: Hạn chậm nhất là ngày 30/04;
- Quý 2: Hạn chậm nhất là ngày 30/07;
- Quý 3: Hạn chậm nhất là ngày 30/10;
- Quý 4: Hạn chậm nhất là ngày 30/01 năm sau.
- Doanh nghiệp tự cân đối mức thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính và sau đó cuối năm tổng hợp doanh thu, chi phí để quyết toán tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm (nếu có).

4./ Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm:

Hạn nộp chậm nhất báo cáo tài chính năm trước là ngày 30/03 năm sau.

 
Dịch vụ kế toán Nha Trang Khánh Hòa TT200 chúc các bạn thành công !

Tác giả bài viết: TT200

0972 125 200