7:30 AM - 5:30 PM

QUY ĐỊNH SỐ NGƯỜI ĐƯỢC NHẬN TIỀN HỖ TRỢ COVID-19 TRONG 1 GIA ĐÌNH

  • TT200
  • Thứ sáu - 10/09/2021 23:39
  • 1116 lượt xem
Có quy định về giới hạn số người được nhận tiền hỗ trợ Covid-19 trong một gia đình không? Và Lao động tự do có thể nộp hồ sơ online để nhận tiền hỗ trợ không ?
DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ NHA TRANG KHÁNH HÒA (2)
DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ NHA TRANG KHÁNH HÒA (2)

Có quy định về giới hạn số người được nhận tiền hỗ trợ Covid-19 trong một gia đình không?

 

Câu hỏi

Tôi nghe nhiều người xung quanh bảo mỗi gia đình chỉ được nhận hỗ trợ tiền Covid-19 tối đa là 02 người. Nhà tôi có 3 người là lao động tự do thất nghiệp vì dịch, 1 người tạm hoãn hợp đồng lao động.

Vậy, có quy định về giới hạn số người được nhận tiền hỗ trợ Covid-19 trong một gia đình không?

 

 Trả lời

Theo quy định tại Quyết định 23/2021/QĐ-TTg về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thì không có quy định về số người được hỗ trợ tối đa trong một gia đình.

Do đó, dù trong một gia đình có bao nhiêu người đi nữa nhưng đáp ứng đủ điều kiện, thực hiện đúng thủ tục theo Quyết định 23 thì đều được nhận hỗ trợ.

Trong trường hợp của gia đình bạn, có 3 lao động tự do và 1 lao động có HĐLĐ nếu đáp ứng đủ các điều kiện về nhận hỗ trợ và thực hiện đúng thủ tục theo quy định Quyết định 23 thì cả 4 người đều được nhận hỗ trợ.

 - Trường hợp người có giao kết hợp đồng lao động trong gia đình bạn thì thực hiện đối chiếu với điều kiện được quy định tại Quyết định 23/2021/QĐ-TTg về tạm hoãn hợp đồng lao động:

Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã… phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 được hỗ trợ khi đủ các điều kiện sau:
+ Tạm hoãn hợp đồng lao động từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ 1/5/2021 – 31/12/2021 và bắt đầu tạm hoãn hợp đồng lao động từ 1/5/2021 – 31/12/2021.
+ Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.
 

Nếu thuộc đối tượng và đủ điều kiện được hỗ trợ thì thông báo đến người sử dụng lao động để tiến hành hoàn thiện hồ sơ, thực hiện thủ tục theo quy định tại Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.
 

Cụ thể:

- Trường hợp 3 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do): Tại Điểm 12 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP quy định:

“Căn cứ điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách của địa phương, các tỉnh, thành phố xây dựng tiêu chí, xác định đối tượng, mức tiền hỗ trợ nhưng mức hỗ trợ không thấp hơn 1.500.000 đồng/người/lần hoặc 50.000 đồng/người/ngày căn cứ theo thực tế số ngày tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của địa phương.”
 

Vì vậy, 03 người  thuộc đối tượng lao động tự do trong gia đình bạn gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 cần liên hệ chính quyền địa phương để được hướng dẫn, giải quyết về việc nhận hỗ trợ.
 
DỊCH VỤ TƯ VẤN KẾ TOÁN THUẾ NHA TRANG KHÁNH HÒA
 

Lao động tự do có thể nộp hồ sơ online để nhận tiền hỗ trợ?

 

Câu hỏi

Tôi là lao động tự do thất nghiệp vì dịch đã 2 tháng nhưng vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ. Theo dõi tin tức thì biết Cổng dịch vụ công quốc gia cho phép người lao động đăng ký thông tin online để được hỗ trợ khi mất việc vì dịch bệnh.

Vậy, tôi có thể đăng ký nhận tiền online được không?

 

Trả lời

Theo hướng dẫn tại Công văn 2582/LĐTBXH-VP năm 2021 thì hiện nay có 5 dịch vụ công trên trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (địa chỉ: www.ncovi.dichvucong.gov.vn) gồm:

- Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương;
- Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất;
- Hỗ trợ người lao động ngừng việc;
- Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp;
- Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.
 

Như vậy, hiện nay người lao động tự do chưa thể thực hiện việc nộp hồ sơ online thông qua Cổng Dịch công quốc gia để nhận hỗ trợ.

 

Ngoài ra, tại Nghị quyết 68/NQ-CP quy định về việc nhận tiền hỗ trợ đối với lao động tự do như sau:

 “Căn cứ điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách của địa phương, các tỉnh, thành phố xây dựng tiêu chí, xác định đối tượng, mức tiền hỗ trợ nhưng mức hỗ trợ không thấp hơn 1.500.000 đồng/người/lần hoặc 50.000 đồng/người/ngày căn cứ theo thực tế số ngày tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của địa phương.”
 

Do đó, bạn có thể liên hệ với Ủy ban nhân dân cấp xã/phường/thị trấn nơi cư trú để được cung cấp thông tin và hướng dẫn về việc thực hiện nhận hỗ trợ.
 
DỊCH VỤ TƯ VẤN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP NHA TRANG KHÁNH HÒA
 
Xem thêm bài viết NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ THỂ HƯỞNG TRỢ THẤT NGHIỆP MỘT LẦN HAY KHÔNG ?
 
 
Kế toán doanh nghiệp TT200
Địa chỉ : Đường số1 Khu tái định cư A - Xã Vĩnh Thái - Nha Trang - Khánh Hòa
Hotline : 0972.125.200

Từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất:   quy định hỗ trợ Covid-19 cho hộ gia đình, chính sách hỗ trợ người lao động do Covid 19, chi phí trợ cấp Covid cho người lao động, hỗ trợ Covid-19 theo nghị quyết 60/NQ-CP, kế toán doanh nghiệp Nha Trang

Dịch vụ Kế Toán Thuế