7:30 AM - 5:30 PM

NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ THỂ HƯỞNG TRỢ THẤT NGHIỆP MỘT LẦN HAY KHÔNG ?

  • TT200
  • Thứ sáu - 10/09/2021 22:39
  • 1282 lượt xem
Người lao động có thể nhận trợ cấp thất nghiệp 1 lần giống như chế độ bảo hiểm xã hội 1 lần được không? Và mức lương tối thiểu vùng của người lao động là bao nhiêu ?
KE TOAN TT200
KE TOAN TT200

Người lao động có thể nhận trợ cấp thất nghiệp 1 lần giống như chế độ bảo hiểm xã hội 1 lần được không?

 
 

Trợ cấp thất nghiệp được xem là khoản tiền quan trọng với người lao động thất nghiệp trong mùa dịch Covid-19.
 

Vậy, người lao động có thể nhận trợ cấp thất nghiệp 1 lần giống như chế độ bảo hiểm xã hội 1 lần được không?


Theo quy định tại Khoản 2 Điều 50 Luật Việc làm 2013 thì Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp:

- Cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp.

- Cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

 
DỊCH VỤ TƯ VẤN KẾ TOÁN THUẾ NHA TRANG KHÁNH HÒA

 

Ngoài ra, việc chi trả trợ cấp thất nghiệp được quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định 28/2015/NĐ-CP như sau:


“2. Chi trả trợ cấp thất nghiệp

a) Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên của người lao động trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp;

b) Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động từ tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ 2 trở đi trong thời hạn 05 ngày làm việc, tính từ thời điểm ngày thứ 07 của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp đó nếu không nhận được quyết định tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động. Trường hợp thời điểm ngày thứ 07 nêu trên là ngày nghỉ thì thời hạn chi trả trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày làm việc tiếp theo.”
 

Như vậy, trợ cấp thất nghiệp không thanh toán 1 lần mà chi trả từng tháng

 

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa năm 2021 theo Điều 50 Luật Việc làm 2013, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như sau:


Mức hưởng hằng tháng = 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

Trong đó:
+ Với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, mức hưởng hằng tháng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở tại thời điểm chấm dứt hợp đồng.
+ Với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do Người sử dụng lao động quy định (ngoài nhà nước) thì mức hưởng hằng tháng tối đa không qua 05 lần mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

 


 

Do đó, mức hưởng tối đa trợ cấp thất nghiệp năm 2021:

- Đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định:

Năm 2021, mức lương cơ sở vẫn giữ nguyên theo Nghị quyết 128/2020/QH14 ngày 12/11/2020 là 1,49 triệu đồng/tháng, vậy nên mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa đối với người lao động sẽ
Là:           1.490.000 x 5 = 7.450.000 đồng/tháng.
 

- Đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quy định:

Năm 2021, mức lương tối thiểu vùng tiếp tục thực hiện theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP, do đó, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa với người lao động là:
+ Vùng I: 4.420.000 x 5 = 22.100.000 đồng/tháng.
+ Vùng II: 3.920.000 x 5 = 19.600.000 đồng/tháng.
+ Vùng III: 3.430.000 x 5 = 17.150.000 đồng/tháng.
+ Vùng IV: 3.070.000 x 5 = 15.350.000 đồng/tháng.

 
DỊCH VỤ TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY NHA TRANG KHÁNH HÒA

 

 


Xem thêm bài viết : THÔNG TƯ SỐ 12/2021/TT BỘ XÂY DỰNG - QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG

 

 

Kế toán doanh nghiệp TT200
Địa chỉ : Đường số1 Khu tái định cư A - Xã Vĩnh Thái - Nha Trang - Khánh Hòa
Hotline : 0972.125.200

Từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất:   chính sách hỗ trợ Covid 19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thất nghiệp người lao động do Covid-19, Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp do Covid-19, chi phí trợ cấp Covid cho người lao động, tư vấn quản trị doanh nghiệp Nha Trang

Dịch vụ Kế Toán Thuế