7:30 AM - 5:30 PM

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

KỲ 1 - CÁC LỖI THƯỜNG GẶP TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP - 14/02/2023

KỲ 1 - CÁC LỖI THƯỜNG GẶP TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Thực tế cho thấy kế toán viên của các doanh nghiệp xây dựng gặp nhiều sai sót trong quá trình quyết toán thuế và điều này có thể gây ra nhiều bất lợi cho doanh nghiệp xây dựng.

KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN KHI CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP - 26/11/2022

KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN KHI CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP

Khi thực hiện chuyển nhượng vốn góp, bên chuyển nhượng phải thực hiện kê khai thuế đối với bên chuyển nhượng theo quy định tại khoản 4 điều 16, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế:“Khai thuế đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn (trừ chuyển nhượng chứng khoán) đối với công ty TNHH:

TẠI SAO CÁN BỘ, CÔNG VIÊN CHỨC KHÔNG ĐƯỢC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP?
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP - 26/11/2022

TẠI SAO CÁN BỘ, CÔNG VIÊN CHỨC KHÔNG ĐƯỢC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP?

Theo điểm b, khoản 2, điều 17, Luật Doanh nghiệp 2020: Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức không có quyền thành lập doanh nghiệp. Vậy tại sao cán bộ, công chức, viên chức không được thành lập doanh nghiệp?

KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI HĐ TƯ VẤN VIÊN
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP - 28/10/2022

KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI HĐ TƯ VẤN VIÊN

Trường hợp tổ chức trả thu nhập khấu trừ thuế TNCN hàng tháng thì tổ chức kê khai Tờ khai thuế TNCN (áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công) mẫu số 05/KK-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II, Thông tư 80/2021/TT-BTC.

GIẢI ĐÁP QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (TNCN)
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP - 20/09/2022

GIẢI ĐÁP QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (TNCN)

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm dương lịch;

KÊ KHAI PHỤ LỤC SỐ 05/KK-QT-TNCN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP - 07/09/2022

KÊ KHAI PHỤ LỤC SỐ 05/KK-QT-TNCN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Đối với cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

GIẢI ĐÁP QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP - 22/08/2022

GIẢI ĐÁP QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Nếu phần thu nhập chịu thuế nhận được từ trụ sở chính của của anh/chị bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% mà anh/chị không có yêu cầu thì anh/chị có thể ủy quyền quyết toán cho chi nhánh và không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập từ trụ sở chính được khấu trừ theo tỷ lệ 10%.

ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI CÔNG TY XUẤT KHẨU
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP - 04/08/2022

ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI CÔNG TY XUẤT KHẨU

Công ty sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng  cho hoạt động bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ trong nội địa và xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 8 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

QUẢN LÝ THUẾ TRONG DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP - 08/07/2022

QUẢN LÝ THUẾ TRONG DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT

Để đơn giản hoá trong kê khai, xác định giá giao dịch liên kết nhằm giảm gánh nặng chi phí tuân thủ đối với Người nộp thuế, Nghị định quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết có quy định các trường hợp được miễn kê khai, miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết.

KẾ TOÁN TRONG NGÀNH DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNG HÓA
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP - 01/07/2022

KẾ TOÁN TRONG NGÀNH DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNG HÓA

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải đường bộ sẽ có phương thức thực hiện hạch toán kế toán mang tính đặc thù riêng.Dưới đây là một số nguyên tắc kế toán và quy định hạch toán được áp dụng tại các doanh nghiệp lĩnh vực vận tải đường bộ.

HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP - 24/06/2022

HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Kinh doanh giáo dục là loại hình cung cấp các dịch vụ liên quan tới lĩnh vực giáo dục. Giáo dục – đào tạo là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực được khuyến khích xã hội hóa.

KẾ TOÁN NGÀNH DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH HẠCH TOÁN NHƯ THẾ NÀO
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP - 15/06/2022

KẾ TOÁN NGÀNH DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH HẠCH TOÁN NHƯ THẾ NÀO

- Doanh nghiệp thành lập trong khoảng thời gian từ ngày 01/01 đến ngày 30/6 hàng năm thì phải nộp 100% mức thuế môn bài theo quy định ở bảng trên- Doanh nghiệp thành lập trong khoảng thời gian từ ngày 01/07 đến ngày 31/12 hàng năm thì phải nộp 50% mức thuế môn bài của năm tài chính đó