7:30 AM - 5:30 PM

KỲ 5 - HỎI ĐÁP ỨNG DỤNG KÊ KHAI THUẾ THEO THÔNG TƯ 80 BTC

  • TT200
  • Thứ hai - 21/03/2022 22:13
  • 1036 lượt xem
Doanh nghiệp được giảm 30% thuế TNDN thì sử dụng ứng dụng HTKK để kê khai phần giảm này trên mẫu biểu nào? Hiện nay, Tổng cục Thuế đang trong quá trình nâng cấp Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2021 trên ứng dụng HTKK, khi hoàn thành bản nâng cấp sẽ có phụ lục kê khai số thuế TNDN được giảm.
KÊ KHAI THUẾ THÔNG TƯ 80
KÊ KHAI THUẾ THÔNG TƯ 80

HỎI ĐÁP VỀ KÊ KHAI THUẾ THEO THÔNG TƯ 80/2021/TT-BTC

Giải đáp vướng mắc liên quan đến sử dụng ứng dụng HTKK để kê khai thuế

 

 

Câu hỏi 1:

Doanh nghiệp được giảm 30% thuế TNDN thì sử dụng ứng dụng HTKK để kê khai phần giảm này trên mẫu biểu nào?

 

Trả lời câu hỏi 1:

Hiện nay Tổng cục Thuế đang trong quá trình nâng cấp Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2021, khi hoàn thành bản nâng cấp sẽ có phụ lục kê khai số thuế TNDN được giảm.

 


 

Câu hỏi 2:

Hiện hệ thống thuế điện tử không cho nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2021 theo mẫu cũ, mẫu mới theo Thông tư 80 thì chưa có.
Xin hỏi Công ty phải chờ đến khi hệ thống thuế điện tử có mẫu mới tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2021 theo Thông tư 80 thì mới lập và nộp hồ sơ có phải không?


 

Trả lời câu hỏi 2:

Doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ khai thuế theo thời hạn quy định tại Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Hiện nay, Tổng cục Thuế đang thực hiện nâng cấp hệ thống ứng dụng để đáp ứng việc kê khai quyết toán thuế năm 2021 và sẽ hoàn thành trong thời gian sớm nhất để hỗ trợ NNT thực hiện kê khai quyết toán đúng thời gian quy định.

 

 

Câu hỏi 3:

DN thực hiện khai GTGT tháng 1/2022, quyết toán thuế TNDN và thuế TNCN năm 2021 nhưng không vào HTKK được để nhập số liệu báo cáo.
Xin hỏi có phải DN đã cài đặt ứng dụng không đúng không?

 

Trả lời câu hỏi 3:

DN thực hiện cập nhật ứng dụng HTTK phiên bản mới nhất để thực hiện khai thuế.

Khi thực hiện khai Tờ khai thuế tháng, quý thuộc kỳ tính thuế của năm 2022 thì phải chọn đúng mẫu tờ khai có ghi "(TT80/2021)".

 

Ví dụ: kê khai mẫu Thuế giá trị gia tăng khấu trừ tháng 1/2022 thì đăng nhập vào ứng dụng HTTK --> chọn Thuế Giá Trị Gia Tăng --> chọn Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT) (TT80/2021).


Hiện nay trên ứng dụng HTKK mới nâng cấp để đáp ứng việc khai thuế của các Tờ khai có kỳ khai thuế tháng, quý của năm 2022.
Tổng cục Thuế đang thực hiện nâng cấp hệ thống ứng dụng để đáp ứng việc kê khai quyết toán thuế năm 2021 và sẽ hoàn thành trong thời gian sớm nhất để hỗ trợ NNT thực hiện kê khai quyết toán. 
DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ NHA TRANG KHÁNH HÒA

 

Câu hỏi 4:

DN có trụ sở tại Buôn Ma Thuột, có dự án điện mặt trời tại Đắk Nông thì khai thuế GTGT như thế nào?

 

Trả lời câu hỏi 4:

 

1. Trường hợp DN nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án điện mặt trời tại Đắk Nông là dự án đầu tư đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động thuộc diện được hoàn thuế:

Căn cứ quy định tại điểm d khoản 2 Điều 7 và điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP thì trường hợp người nộp thuế nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đang hoạt động có dự án đầu tư thuộc diện được hoàn thuế GTGT tại địa bàn khác tỉnh/TP trực thuộc trung ương với nơi người nộp thuế đóng trụ sở chính thì phải lập hồ sơ kê khai thuế GTGT riêng cho từng dự án đầu tư và nộp hồ sơ khai thuế cho Cục Thuế nơi có dự án đầu tư.
 

 

2. Trường hợp DN nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án điện mặt trời tại Đắk Nông là dự án đầu tư đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động không thuộc diện được hoàn thuế:

Người nộp thuế khai chung đầu vào của dự án đầu tư với hoạt động SXKD của trụ sở chính và nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trụ sở chính.
 

3. Trường hợp DN nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án điện mặt trời tại Đắk Nông đã đi vào hoạt động, có phát sinh doanh thu:

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP thì trường hợp người nộp thuế có nhà máy sản xuất điện tại địa bàn tỉnh/TP trực thuộc trung ương khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì người nộp thuế khai thuế GTGT riêng đối với hoạt động của nhà máy sản xuất điện và nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý nơi có nhà máy. 

Câu hỏi 5:

Công ty tôi có đơn vị phụ thuộc khác tỉnh với nơi đóng trụ sở chính thì đơn vị phụ thuộc có phải tính thuế, khai thuế, nộp thuế GTGT riêng cho cơ quan thuế quản lý đơn vị phụ thuộc không?

 

Trả lời câu hỏi 5:

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 13 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính thì:

Người nộp thuế có đơn vị phụ thuộc khác tỉnh với nơi người nộp thuế đóng trụ sở chính nếu đơn vị phụ thuộc trực tiếp bán hàng, sử dụng hoá đơn do đơn vị phụ thuộc đăng ký hoặc do người nộp thuế đăng ký với cơ quan thuế quản lý đơn vị phụ thuộc, theo dõi hạch toán đầy đủ thuế GTGT đầu ra, đầu vào thì đơn vị phụ thuộc tính thuế, khai thuế, nộp thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị phụ thuộc.

 
DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP NHA TRANG KHÁNH HÒA

 

Câu hỏi 6:

Tờ khai 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 80 có thêm chỉ tiêu 23a và 24a.
Xin hỏi chỉ tiêu này được khai như thế nào?


 

Trả lời câu hỏi 6:

Tại tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính có bổ sung chỉ tiêu 23a, 24a về giá trị và thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào nhập khẩu.

Nếu người nộp thuế đáp ứng quy định về điều kiện liên quan đến xác định hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu theo quy định về pháp luật thuế GTGT và pháp luật hải quan thì NNT thực hiện kê khai giá trị và thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào nhập khẩu (chỉ tiêu 23a, 24a) trên tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT.


 

Câu hỏi 7:

Công ty có hoạt động xây dựng trên địa bàn trong tỉnh, khi thanh toán, kho bạc thực hiện khấu từ 2% thuế GTGT.
Theo Thông tư 156, biểu mẫu 01GTKT có bảng kê 01-5/GTKT để khai số thuế GTGT vãng lai đã nộp.
Công ty phải thực hiện kê khai thế nào đối với số thuế vãng lai đã tạm nộp cho hoạt động xây dựng?


 

Trả lời câu hỏi 7:

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 13 Thông tư số 80/2021/TT-BTC thì số thuế giá trị gia tăng do Kho bạc Nhà nước khấu trừ trên chứng từ thanh toán được trừ vào số thuế giá trị gia tăng phải nộp của nhà thầu.

Chủ đầu tư có trách nhiệm cung cấp chứng từ thanh toán cho các nhà thầu đã được Kho bạc Nhà nước khấu trừ thuế.
Căn cứ quy định về mẫu biểu khai thuế GTGT tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC thì nhà thầu không phải kê khai số thuế GTGT đã được KBNN khấu trừ vào hồ sơ khai thuế.
CQT sẽ căn cứ vào chứng từ thanh toán của KBNN chuyển đến để bù trừ với số phải nộp trên tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT cho NNT.

 
DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ NHA TRANG KHÁNH HÒA

 

Câu hỏi 8: 

Xin hỏi nội dung chỉ tiêu [39a] trong tờ khai 01/GTGT "thuế giá trị gia tăng nhận bàn giao được khấu trừ trong kỳ" được hiểu như thế nào?
 

Trả lời câu hỏi 8:

Theo nội dung hướng lẫn lập chỉ tiêu [39] trên Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT ban hành theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC thì chỉ tiêu [39a] để khai riêng thuế GTGT nhận bàn giao trong các trường hợp:

Thuế GTGT còn được khấu trừ chưa đề nghị hoàn của dự án đầu tư chuyển cho người nộp thuế tiếp tục khấu trừ (là số thuế GTGT còn được khấu trừ, không đủ điều kiện hoàn, không hoàn mà người nộp thuế đã kê khai riêng tờ khai thuế dự án đầu tư) khi dự án đầu tư đi vào hoạt động hoặc số thuế GTGT còn được khấu trừ chưa đề nghị hoàn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị phụ thuộc khi chấm dứt hoạt động, … đảm bảo theo dõi, đối chiếu được với số thuế đã bàn giao của các đơn vị khác nhằm kiểm soát được việc kê khai tăng số thuế GTGT đầu vào của NNT.

 

Xem thêm bài viết KỲ 4 - HỎI ĐÁP KÊ KHAI THUẾ TNDN THEO THÔNG TƯ 80/2021/TT-BTC
 
 

Kế toán doanh nghiệp TT200

Địa chỉ : Đường số1 Khu tái định cư A - Xã Vĩnh Thái - Nha Trang - Khánh Hòa
Hotline : 0972.125.200

Từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất:   kê khai thuế trên ứng dụng HTKK, Tờ khai Quyết toán thuế TNDN, kê khai thuế giá trị gia tăng, Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT, công ty tư vấn thuế doanh nghiệp TT200

Dịch vụ Kế Toán Thuế