7:30 AM - 5:30 PM

CÔNG TY NHẬN GIA CÔNG GÀ CÓ ĐƯỢC ƯU ĐÃI THUẾ TNDN HAY KHÔNG ?

  • TT200
  • Thứ sáu - 05/11/2021 21:44
  • 1499 lượt xem
Công ty A hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi (gia công gà) có thuộc các lĩnh vực được ưu đãi thuế theo quy định tại Luật thuế TNDN hay không ?
THUE SUAT TNDN GIA CONG GA
THUE SUAT TNDN GIA CONG GA

CÔNG TY NHẬN GIA CÔNG GÀ CÓ ĐƯỢC ƯU ĐÃI THUẾ SUẤT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HAY KHÔNG ?

 

Câu Hỏi:

Công ty tôi là công ty chuyên nhận gia công gà ( đối tác gia công gà cho Công Ty Chăn nuôi CP Việt Nam), công ty chính thức hoạt động tháng 11 năm 2018 và đã thu hoạt 7 lứa gà.
Năm 2018, 2019 công ty áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) 20% ( thuế suất phổ thông).
Vậy cho tôi hỏi, chính sách thuế TNDN cho lĩnh vực nhận gia công ( không qua chế biến thành phẩm) gia công và xuất cho Công Ty CP Việt Nam, được nhận hỗ trợ thuế suất TNDN bao nhiêu và được ưu đãi bao nhiêu năm.
 
 

 Trả lời:


Căn cứ Điều 15, Điều 16 Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ(đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014, Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ) quy định về thuế suất ưu đãi, miễn thuế, giảm thuế TNDN:
 

+ Tại Điều 15 quy định về thuế suất ưu đãi:

 
“1. Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm áp dụng đối với:

a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, khu kinh tế, khu công nghệ cao kể cả khu công nghệ thông tin tập trung được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;
b) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; ứng dụng công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo quy định của Luật công nghệ cao; ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; đầu tư mạo hiểm cho phát triển công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên phát triển theo quy định của pháp luật về công nghệ cao …
c) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường...
d) Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao...
đ) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực sản xuất (trừ dự án sản xuất mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, dự án khai thác khoáng sản) đáp ứng một trong hai tiêu chí sau...


 

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ NHA TRANG KHÁNH HÒA


 

3. Thuế suất 20% trong thời gian mười năm áp dụng đối với:

      a)Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều  kiện kinh tế - xã hội khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
...
    Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới vào các lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế quy định tại các Điểm a, b Khoản này kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 áp dụng thuế suất 17%....”

 

+ Tại Điều 16 quy định miễn thuế, giảm thuế.

 
1. Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với:

a) Thu nhập của doanh nghiệp quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định này...
 

3. Miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo


Đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 3 Điều 15 Nghị định này và thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp (trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn có điều kiện - kinh tế xã hội thuận lợi).

Địa bàn có điều kiện - kinh tế xã hội thuận lợi quy định tại Khoản này là các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh, không bao gồm các quận của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh mới được thành lập từ huyện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009; trường hợp khu công nghiệp nằm trên cả địa bàn thuận lợi và địa bàn không thuận lợi thì việc xác định ưu đãi thuế đối với khu công nghiệp căn cứ vào vị trí thực tế của dự án đầu tư trên thực địa.
Việc xác định đô thị loại đặc biệt, loại I quy định tại Khoản này thực hiện theo quy định của Chính phủ quy định về phân loại đô thị.

 

5. Doanh nghiệp có dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động

Thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo quy định của Nghị định này mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ sản xuất nếu đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tại Khoản này thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (nếu có) hoặc được miễn thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại. Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng quy định tại Khoản này bằng với thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng đối với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn, lĩnh vực ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp....”;

- Căn cứ Phụ lục II Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư;
- Căn cứ  Điều 4 Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều 22 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp:

“Doanh nghiệp tự xác định các điều kiện ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ (-) vào thu nhập tính thuế để tự kê khai và tự quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Cơ quan thuế khi kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp phải kiểm tra các điều kiện được hưởng ưu đãi thuế, số thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ vào thu nhập chịu thuế theo đúng điều kiện thực tế mà doanh nghiệp đáp ứng được. Trường hợp doanh nghiệp không đảm bảo các điều kiện để áp dụng thuế suất ưu đãi và thời gian miễn thuế, giảm thuế thì cơ quan thuế xử lý truy thu thuế và xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định.” 

DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP NHA TRANG KHÁNH HÒA


 

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế có ý kiến nguyên tắc như sau:


Công ty A hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi (gia công gà) không thuộc các lĩnh vực được ưu đãi thuế theo quy định tại Luật thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn thi hành thì không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo lĩnh vực.

Trường hợp Công ty của bà Châu được thành lập từ dự án, đáp ứng các điều kiện là dự án đầu tư mới (hoặc dự án đầu tư mở rộng) trong lĩnh vực ưu đãi thuế TNDN hoặc thực hiện tại địa bàn ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại Luật thuế TNDN, Luật Đầu tư thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ và các Nghị định sửa đổi, bổ sung.

Đề nghị Công ty tự xác định các điều kiện ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế để kê khaiquyết toán thuế với cơ quan thuế trực tiếp quản lý theo đúng quy định tại Điều 22 Thông tư số 78/2014/TT-BTC.

 

Xem thêm bài viết LƯU Ý TRONG VIỆC LẬP HÓA ĐƠN GTGT THEO NGHỊ ĐỊNH 92/2021/NĐ-CP
 

 

 

Kế toán doanh nghiệp TT200
Địa chỉ : Đường số1 Khu tái định cư A - Xã Vĩnh Thái - Nha Trang - Khánh Hòa
Hotline : 0972.125.200

 

Từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất:   ưu đãi thuế suất thuế TNDN, miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, công ty kế toán thuế TT200

Dịch vụ Kế Toán Thuế