7:30 AM - 5:30 PM

CHI CỤC THUẾ NHA TRANG ÁP DỤNG CHUYỂN ĐỔI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

  • TT200
  • Thứ tư - 30/03/2022 22:55
  • 1273 lượt xem
Để việc triển khai hóa đơn điện tử được thực hiện theo đúng lộ trình và có hiệu quả, Chi cục Thuế TP. Nha Trang thông báo đến các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố Nha Trang : Về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/2021/TT-BTC và Quyết định số 206/QĐ-BTC từ ngày 01/4/2022 như sau:
ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO THÔNG TƯ 78
ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO THÔNG TƯ 78

CHUYỂN ĐỔI ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO
NGHỊ ĐỊNH SỐ 123/2020/NĐ-CP, THÔNG TƯ SỐ 78/2021/TT-BTC


 

Kính gửi: Các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
trên địa bàn thành phố Nha TrangĐể việc triển khai hóa đơn điện tử được thực hiện theo đúng lộ trình và có hiệu quả, Chi cục Thuế TP. Nha Trang thông báo đến các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố Nha Trang :
 

Về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/2021/TT-BTC và Quyết định số 206/QĐ-BTC từ ngày 01/4/2022 như sau:

  

1. Hình thức hóa đơn điện tử áp dụng


- Doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ (trừ trường hợp quy định tại Khoản 2, Điều 91 Luật Quản lý thuế thì được sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế).

- Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai và các trường hợp xác định được doanh thu khi bán hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.


- Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán nhưng cần có hóa đơn để giao cho khách hàng hoặc trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác được cơ quan thuế chấp nhận cấp hóa đơn điện tử để giao cho khách hàng thì được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh và phải khai thuế, nộp thuế trước khi cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh.

- Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp được cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh gửi đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo Mẫu số 06/ĐN-PSĐT Phụ lục IA kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. 
Dịch vụ kế toán thuế Thành lập doanh nghiệp Đăng ký giấy phép con Sở hữu trí tuệ

 

2. Đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử


          Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế lựa chọn ký hợp đồng với Tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử (Tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử bao gồm tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử, tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử và các dịch vụ khác có liên quan đến hóa đơn điện tử được cơ quan thuế công khai danh sách trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.
 
(Đính kèm hình ảnh công văn do Chi Cục Thuế Nha Trang phát hành)

 Chi cục Thuế TP. Nha Trang thông báo để Các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố biết, thực hiện đúng quy định pháp luật.

Trân trọng ./.

 

Xem thêm bài viết PHẦN 2 - NHỮNG ĐIỂM LƯU Ý KHI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN NĂM 2021

 

Kế toán doanh nghiệp TT200

Địa chỉ : Đường số1 Khu tái định cư A - Xã Vĩnh Thái - Nha Trang - Khánh Hòa
Hotline : 0972.125.200

 
DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ NHA TRANG
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO THÔNG TƯ 782021TT BTC
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO NĐ1232020NĐ CP

Từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất:   hoá đơn điện tử theo thông tư 78/2021/TT/BTC, dịch vụ cung cấp hoá đơn điện tử, áp dụng hoá đơn điện tử cho doanh nghiệp, áp dụng hoá đơn điện tử cho hộ kinh doanh, các công ty tư vấn thuế Nha Trang

Dịch vụ Kế Toán Thuế