7:30 AM - 5:30 PM

KẾ TOÁN CHẬM NỘP TỜ KHAI THUẾ DO DỊCH COVID19 BỊ PHẠT NHƯ THẾ NÀO

  • TT200
  • Thứ năm - 21/10/2021 00:05
  • 1133 lượt xem
Quy định phạt hành vi chậm nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng và tờ khai kê khai thuế thu nhập cá nhân khi nghỉ dịch Covid-19 như thế nào ?Mức xử phạt thế nào ?
CHẬM NỘP TỜ KHAI THUẾ DO DỊCH COVID 19
CHẬM NỘP TỜ KHAI THUẾ DO DỊCH COVID 19

CHẬM NỘP TỜ KHAI THUẾ DO DỊCH BỆNH COVID-19 CÓ BỊ PHẠT HAY KHÔNG ?

 

Câu Hỏi


Do tình hình dịch bệnh nên tôi đã cho kế toán tạm nghỉ ở nhà từ tháng 11, đến cuối tháng 12 mới đi làm lại . Do đó việc nộp tờ khai thuế cũng bị chậm trễ.
Kế toán nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng và khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của tháng 10 và tháng 11 đều vào ngày 24/12/2021.
Sau đó cơ quan thuế ra quyết định xử phạt công ty chúng tôi với 02 hành vi là : chậm nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) và chậm nộp tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP, tình tiết tăng nặng vi phạm nhiều lần.
Mức xử phạt mỗi hành vi là 3.850.000 đồng. Tổng xử phạt 02 hành vi chậm nộp 2 loại tờ khai là 7.700.000 đồng thì có đúng không?
Vì theo điều khoản chuyển tiếp ở Nghị định 125/2020/NĐ-CP hành vi vi phạm tại thời điểm nào thì bị xử phạt theo quy định có hiệu lực tại thời điểm đấy (tờ khai tháng 10 Nghị định 129 vẫn còn hiệu lực).
Và Nghị định 125/2020/NĐ-CP chỉ quy định phạt hành vi chậm nộp tờ khai thì cơ quan thuế tách ra làm 2 hành vi chậm nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng và tờ khai kê khai thuế thu nhập cá nhân có đúng không?

 

 

Trả lời:


- Căn cứ khoản 3 Điều 5 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn:


            + Tại khoản 3 Điều 5 quy định nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn:
“3. Tổ chức, cá nhân thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm, trừ các trường hợp sau:

b) Trường hợp cùng một thời điểm người nộp thuế chậm nộp nhiều hồ sơ khai thuế của nhiều kỳ tính thuế nhưng cùng một sắc thuế thì chỉ bị xử phạt về một hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế có khung phạt tiền cao nhất trong số các hành vi đã thực hiện theo quy định tại Nghị định này và áp dụng tình tiết tăng nặng vi phạm nhiều lần.”


            + Tại khoản 2 Điều 13 quy định hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:
“2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 30 ngày, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.”
- Tại Công văn số 761/TCT-PC ngày 22/3/2021 của Tổng cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính thuế:
“…


 

Dịch vụ kế toán thuế Thành lập doanh nghiệp Đăng ký giấy phép con Sở hữu trí tuệ


 

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp từ ngày 05/12/2020 (thời điểm Nghị định số 125/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) :

 

- Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có hạn nộp trước ngày 05/12/2020 mà theo Nghị định số 129/2013/NĐ-CP đã xác định được thời điểm thực hiện hành vi vi phạm hành chính thì áp dụng văn bản tại thời điểm thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Nghị định số 129/2013/NĐ-CP để xử lý.

- Trường hợp mức xử phạt tại Nghị định số 125/2020/NĐ-CP nhẹ hơn mức xử phạt đối với cùng một hành vi vi phạm quy định tại Nghị định số 129/2013/NĐ-CP thì áp dụng quy định Nghị định số 125/2020/NĐ-CP để xử lý theo quy định.

 

Căn cứ các quy định nêu trên và nội dung, Cục Thuế trả lời theo nguyên tắc như sau:

- Trường hợp từ ngày 05/12/2020 (thời điểm Nghị định số 125/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành)

     + Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có hạn nộp trước ngày 05/12/2020 mà theo Nghị định số 129/2013/NĐ-CP đã xác định được thời điểm thực hiện hành vi vi phạm hành chính thì áp dụng văn bản tại thời điểm thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Nghị định số 129/2013/NĐ-CP để xử lý.

- Trường hợp mức xử phạt tại Nghị định số 125/2020/NĐ-CP nhẹ hơn mức xử phạt đối với cùng một hành vi vi phạm quy định tại Nghị định số 129/2013/NĐ-CP thì áp dụng quy định Nghị định số 125/2020/NĐ-CP để xử lý theo quy định.
 

- Về nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính về thuế:

   + Người nộp thuế có hành vi chậm nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) và tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm.
    + Đối với hành vi vi phạm cùng một loại tờ khai của nhiều kỳ tính thuế thì chỉ bị phạt một hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế có khung phạt tiền cao nhất trong số các hành vi đã thực hiện và áp dụng tình tiết tăng nặng vi phạm nhiều lần theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
 

Xem thêm bài viết THÔNG TƯ 78/2021/TT-BTC : CÁC ĐIỂM LƯU Ý VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

 

 

Kế toán doanh nghiệp TT200
Địa chỉ : Đường số1 Khu tái định cư A - Xã Vĩnh Thái - Nha Trang - Khánh Hòa
Hotline : 0972.125.200

Từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất:   xử phạt chậm nộp tờ khai thuế GTGT, tờ khai khấu trừ thuế TNCN, mức xử phạt vi phạm hành chính về thuế, phạt chậm tờ khai thuế theo NĐ125/2020/NĐ-CP, công ty tư vấn thuế doanh nghiệp TT200

Dịch vụ Kế Toán Thuế