7:30 AM - 5:30 PM

VÌ SAO CÔNG TY BỊ PHẠT CHẬM NỘP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ?

  • TT200
  • Thứ sáu - 01/10/2021 05:56
  • 1462 lượt xem
CÁCH TÍNH TẠM NỘP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐẾN HẾT QUÝ 3 ĐỂ KHÔNG BỊ TÍNH CHẬM NỘP THUẾ THEO QUYẾT TOÁN NĂM MỚI NHẤT, THEO NGHỊ ĐỊNH 126/2020/NĐ-CP
THUÊ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
THUÊ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Cách tính thuế THU NHẬP DOANH NGHIỆP tạm tính


 

Bước 1: Xác định khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước.

- Khoản này là khoản lỗ còn được chuyển sang năm nay dựa trên phụ lục 03-2A trên tờ khai quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp.


 

Bước 2 : Xác định doanh thu,Doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác.

- Doanh thu : Dựa trên phát sinh có tài khoản 511 ( Tại sao không dựa trên bảng kê bán ra vì có nhứng khoản xuất hóa đơn nhưng không được ghi nhận doanh thu như Tiền Tạm Ứng, Hóa đơn tặng khách hàng…).
- Doanh thu hoạt động tài chính : Tất cả các thu nhập mang lại từ hoạt động tài chính của doanh nghiệp có thể dựa trên phát sinh Có TK 515.
- Thu nhập khác : Là các khoản thu nhập ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh dựa trên phát sinh có TK 711.


  

Bước 3 : Xác đinh các khoản giảm trừ doanh thu, các chi phí được trừ.

*** Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi phí nếu đáp ứng được đủ các điều kiện sau:
Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiêp;
Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên ( giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
- Các khoản giảm trừ, chiết khấu, giảm giá hàng bán, hàng bị trả lại…
- Giá vốn hàng bán..( PS Nợ TK 632 )
- Các khoản chi phí quản lý, chi phí bán hàng…( PS Nợ TK 64..)
- Chi phí khác ; Chi phí phát sinh ngoài hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ..( Dựa trên PS nợ TK 811).

 

Bước 4 : Xác định thu nhập tính thuế.

Thu nhập tính thuế
= Doanh thu, thu nhập khác - Các khoản giảm trừ, chi phí hợp lý -  Thu nhập được miễn thuế - Các khoản lỗ được kết chuyển
Thuế Thu nhập doanh nghiệp
= Thu nhập tính thuế - Phần trích lập quỹ KD & CN (nếu có) x Thuế Suất
 

Ví dụ cách tính thuế TNDN tạm tính :

Hết quý 3 năm 2021 công ty A có : Doanh thu bán hàng 500.000.000đ, thu nhập khác 5.000.000đ, Giá vốn tạm tính là 350.000.000đ, chi phí quản lý 25.000.000đ, chi phí bán hàng 30.000.000đ, chi phí không hợp lý 6.000.000đ. Được chuyễn lỗ 5 năm liền kề còn được chuyển 15.000.000đ.
Thu nhập tính thuế  = 500tr +5tr – 350tr – 25tr – 30 tr + 6tr – 15tr = 91tr
Thuế Thu nhập doanh nghiệp  = 91 tr x 20% = 18.2 tr 
Dịch vụ kế toán thuế Thành lập doanh nghiệp Đăng ký giấy phép con Sở hữu trí tuệ


 

Cách tính tạm nộp thuế TNDN hết quý 3 để không bị tính chậm nộpCăn cứ vào điểm b khoản 6 điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định :
Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 03 quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm.


 

Ví dụ 1 quyết toán Thuế TNDN:

Đối với kỳ tính thuế năm 2021, công ty A đã tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 03 quý đầu năm là 18.2 triệu đồng. Khi quyết toán năm, số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán là 20 triệu đồng.
 

Cách tính thuế TNDN tạm tính:

75% của số phải nộp theo quyết toán là: 20 x 75%= 15 triệu đồng.
Công ty A đã tạm nộp 18.2tr > 15 tr ( 75% số thuế TNDN theo quyết toán năm)
Do đó, công ty A chỉ phải nộp thêm 1.8 tr nữa.


 

Ví dụ 2 quyết toán thuế TNDN :

Đối với kỳ tính thuế năm 2021, công ty B đã tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 03 quý đầu năm là 10 triệu đồng. Khi quyết toán năm, số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán là 20 triệu đồng.
 

Cách tính thuế TNDN tạm tính :

75% của số phải nộp theo quyết toán là: 20 x 75%= 15 triệu đồng.
Công ty B đã tạm nộp 10 tr < 15 tr ( 75% số thuế thu nhập theo quyết toán năm)
Do đó, công ty B sẽ bị tính chậm nộp khoản tiền chênh (15tr – 10 tr) = 5tr
Tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý 3 của doanh nghiệp (từ ngày 01 tháng 11 năm 2021) đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số thuế phải nộp theo quyết toán năm.
 

Xem thêm bài viết HỖ TRỢ TIỀN CHO NLĐ, NGƯỜI SDLĐ TỪ NGUỒN QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

 

 

 

Kế toán doanh nghiệp TT200

Địa chỉ : Đường số1 Khu tái định cư A - Xã Vĩnh Thái - Nha Trang - Khánh Hòa
Hotline : 0972.125.200

Từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất:   quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, xác định số thuế TNDN phải nộp, cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp, chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN, kế toán doanh nghiệp Nha Trang

Dịch vụ Kế Toán Thuế