7:30 AM - 5:30 PM

TT200 - KHI HÓA ĐƠN VIẾT SAI VÀ CÁCH XỬ LÝ

  • TT200
  • Thứ hai - 17/05/2021 10:07
  • 1941 lượt xem
TT200 - XỬ LÝ HÓA ĐƠN VIẾT SAI THEO THÔNG TƯ MỚI NHẤTTT200 - Dịch vụ kế toán thuế Nha Trang, Khánh Hoà
TT200 THUẾ NHA TRANG - KHI HOA DON VIET SAI VA CACH XU LY
TT200 THUẾ NHA TRANG - KHI HOA DON VIET SAI VA CACH XU LY

 

Các trường hợp viết sai hóa đơn và cách xử lý - Năm 2021

I. Những điều cần biết khi xử lý hóa đơn viết sai:

1. Văn bản hướng dẫn:

- Khoản 7 điều 3 : Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT, quản lý thuế và sửa đổi một số điều về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.


2. Trình tự thực hiện xử lý hóa đơn viết sai:

a. Bước 1: Xác minh sự sai sót:
-  Kế toán phải kiểm tra và xác minh lại sai sót.
- Nếu hóa đơn đã giao cho khách hàng, kế toán không được đơn phương điều chỉnh hóa đơn, mà phải có xác nhận bằng văn bản của cả 2 bên (bên bán và bên mua).
b. Bước 2: Xác định thời điểm phát hiện ra sai sót
-  Đã giao hóa đơn cho khách hàng hay chưa
-  Hóa đơn đã kê khai thuế hay chưa
c. Bước 3: Xác định lỗi sai cụ thể trên hóa đơn để xử lý đúng quy định
    Kế toán lưu ý: hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.

                                      (Theo khoản 7, điều 3 của Thông tư 26/2015/TT-BTC)
Vậy là: khi hóa đơn đã lập bị sai tên công ty, địa chỉ người mua nhưng lại ghi đúng mã số thuế thì không cần phải xác định : hóa đơn đó đã giao cho khách hàng hay chưa, đã kê khai thuế hay chưa. Các bạn cũng chỉ cần lập biên bản điều chỉnh hóa đơn là xong.

- Điều 20 : Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ 


Sau đây, Kế Toán TT200 sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện xử lý khi viết sai hóa đơn trong từng trường hợp cụ thể: 

I. Phát hiện hóa đơn viết sai khi chưa giao cho khách hàng (bên mua):

1. Viết sai hóa đơn nhưng kế toán chưa xé ra khỏi cuốn. 

- Gạch chéo các liên của hóa đơn viết sai (không xé ra) và lưu giữ số hóa đơn đã viết sai này tại cuốn của quyển hóa đơn. 
- Sau đó xuất lại hóa đơn mới đúng, giao liên 2 cho khách hàng. 

b. Rút kinh nghiệm: 
- Tham khảo thật kỹ các thông tin trên hợp đồng hay đơn đặt hàng (nếu có)... cần viết trên hóa đơn để viết đúng.


2.  Hóa đơn viết sai đã xé ra khỏi cuốn nhưng chưa giao cho khách hàng: 

a. Cách xử lý: 
- Bước 1: Gạch chéo các liên hóa đơn viết sai.
- Bước 2: Xuất hóa đơn mới (đúng) giao cho khách hàng.
- Bước 3: Lưu giữ hóa đơn viết sai bằng 1 trong 2 cách:
+ Kẹp tại cuốn của quyển hóa đơn (Nên kẹp bằng ghim để tránh mất hóa đơn)
+ Lưu trữ riêng tại 1 file nào đó để thuận tiện cho việc quản lý, theo dõi, xuất trình khi Cơ quan thuế yêu cầu.
Lưu ý : Vì chưa giao cho khách hàng nên các bạn không phải làm biên bản thu hồi hóa đơn
Theo khoản 1 điều 20 của TT 39/2014/TT-BTC)
b. Rút kinh nghiệm: 
-  Trước khi xé hóa đơn ra khỏi cuốn kế toán cần kiểm tra thật kỹ các thông tin trên hóa đơn và yêu cầu người mua kiểm tra lại 1 lần nữa; sau đó mới ký, đóng dấu và xé ra khỏi cuốn.
-  Cuối hóa đơn có dòng chữ "(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)". Cả bên lập và bên nhận hóa đơn hãy thực hiện đầy đủ "lời kêu gọi hay cảnh báo" này.

(Kế Toán TT200 cũng xin lưu ý các bạn thêm rằng: Theo điểm d, khoản 3, điều 11 của TT 10/2014/TT-BTC - xử phạt vi phạm hóa đơn thì Lập hóa đơn nhưng không giao cho người mua sẽ bị phạt từ 4 đến 8 triệu. Nếu các bạn đã lập Hóa đơn nhưng vì 1 lý do nào đó (chưa thanh toán...) nên chưa giao cho khách hàng mà ngày hôm sau trở đi mới phát hiện ra sai sót trên hóa đơn thì dù chưa giao hóa đơn cho khách hàng chúng ta cũng phải xử lý tương tự như trường hợp đã giao để không bị phạt vì hành vi xuất hóa đơn mà không giao cho khách hàng) 

 

II) Hóa đơn viết sai đã giao cho khách hàng:

Hóa đơn viết sai chưa được sử dụng để kê khai thuế:

a. Cách xử lý: 

1. Cách xử lý: 

- Nếu kế toàn đã viết sai thông tin trên hóa đơn đã lập sau đó đã xé khỏi cuốn và đã giao hóa đơn cho bên mua, nhưng hai bên chưa tiến hành kê khai thuế.
- Và 1 trong 2 bên phát hiện ra hóa đơn có sai sót thì liên lạc với bên còn lại để xác nhận lỗi sai.
Sau đó bên bán tiến hành các bước sau :

Bước 1: Lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập (2 bản - mỗi bên giữ 1 bản)
Chú ý: không sử dụng biên bản hủy hóa đơn như trước nữa nhé).
Sau khi đã thu hồi được hóa đơn viết sai, kế toán gạch chéo các liên, và lưu giữ số hóa đơn đã lập để giải trình với Thuế khi có yêu cầu.

Bước 2: Xuất hóa đơn mới (đúng) giao cho khách hàng.
Trên hóa đơn mới xuất thay thế:
+ Ngày ghi trên hóa đơn xuất lại là ngày hiện tại (ngày làm biên bản thu hồi).
+ Xác định lỗi sai của hóa đơn cũ, và viết thành thông tin đúng.

b. Kê khai - báo cáo thuế: 
+ Khi kê khai thuế GTGT: Bên bán và bên mua dùng hóa đơn mới viết đúng để kê khai thuế. (Hóa đơn thu hồi không kê khai)
+ Khi làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn: Bên bán cho số hóa đơn viết sai và cột "Xóa bỏ"


2. Hóa đơn viết sai đã kê khai thuế:
- Hóa đơn viết sai là hóa đơn không hợp lệ, không có giá trị để khấu trừ thuế hay lấy làm chi phí đối với người mua, còn với người bán thì dù bạn có viết sai thì bạn vẫn phải kê khai nộp thuế như bình thường, 
- Vì vậy, trong quá trình làm kế toán nếu các bạn phát hiện ra hóa đơn có sai sót và hai bên đã thực hiện kê khai thuế GTGT thì kế toán xác định sai sót rồi lựa chọn cách điều chỉnh phù hợp. Kế toán TT200 hướng dẫn các cách xử lý như sau:

TH1: Sai số lượng, đơn giá, thành tiền, thuế suất, tiền thuế, tổng thanh toán.
Bên bán thực hiện như sau:


Bước 1: Lập biên bản xác nhận sai sót: 
Khi phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót. Lập 2 bản, ký, đóng dấu - mỗi bên giữ 1 bản.
Bước 2: Bên bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót :
Đây là những sai sót về giá trị các bạn có thể ghi sai cao hoặc thấp hơn so với quy định hoặc thỏa thuận của các bên.
+ Nếu sai cao hơn => các bạn phải lập hóa đơn điều chỉnh giảm.
+ Nếu sai thấp hơn => Các bạn phải lập hóa đơn điều chỉnh tăng.

Khi lập hóa đơn điều chỉnh thì:

- Ngày trên hóa đơn điều chỉnh là ngày hiện tại (ngày lập biên bản điều chỉnh hóa đơn)
Hoá đơn điều chỉnh phải ghi rõ: Điều chỉnh Tăng/Giảm số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất, thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu…
(Hóa đơn các bạn viết sai cái gì thì điều chỉnh cho cái đó)
                                           Chú ý: Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

 Kê khai thuế: 

-Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào, vào kỳ lập hóa đơn điều chỉnh:
      + Bên bán: lập hóa đơn điều chỉnh nên kê ở bảng kê hàng hóa - dịch vụ bán ra.
      + Bên mua: Nhận hóa đơn điều chỉnh kê ở bảng kê mua vào
- Đối với hóa đơn điều chỉnh giảm không được viết số âm trên hóa đơn. Nhưng khi kê khai thuế thì phải kê khai âm bằng cách đặt dấu trừ (-) phía trước giá trị.

TH2: Hóa đơn viết sai: ngày tháng, tên hàng hóa, ĐVT, mã số thuế, số tiền viết bằng chữ:


Bước 1: Hai bên tiến hành lập biên bản điều chỉnh hóa đơn (2 bản - mỗi bên giữ 1 bản)
Bước 2: Bên bán lập hóa đơn điều chỉnh cho phần sai sót 
      + Ngày lập hóa đơn: là ngày lập biên bản điều chỉnh hóa đơn.
      + Viết đúng và đầy đủ tên công ty, địa chỉ, MST của người.
      + Tại tiêu thức: "Tên hàng hóa, dịch vụ" các bạn ghi: Điều chỉnh .....(Sai cái gì điều chỉnh cái đó)...... ghi tại hóa đơn số .... ký hiệu... ngày.. tháng .... năm..

     + Các tiêu thức còn lại: các bạn gạch chéo.

=> Vì đây là những sai sót không ảnh hưởng đến tiền nên hóa đơn điều chỉnh này bên bán và bên mua không phải kê khai thuế. Hóa đơn điều chỉnh và biên bản điều chỉnh sẽ được kẹp cùng với hóa đơn viết sai trước đó.

TT200 mong rằng với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn dịch vụ kế toán thuế đã đút kết và mang đến các bạn kiến thức khi viết sai hóa đơn và cách xử lý theo quy định Thuế mới nhất.

Dịch vụ kế toán Nha Trang Khánh Hòa TT200 chúc các bạn thành công !

(Xem thêm CÁC BƯỚC KHI LÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH)

Từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất:   tt200 Nha Trang Khánh Hòa, dịch vụ kế toán thuế Nha Trang Khánh Hòa, xử lý hóa đơn viết sai Nha Trang Khánh Hòa, các trường hợp viết sai hóa đơn Nha Trang Khánh Hòa, điều chỉnh hóa đơn Nha Trang Khánh Hòa

Dịch vụ Kế Toán Thuế