7:30 AM - 5:30 PM

TT200 - ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC HƯỞNG BỆNH NGHỀ NGHIỆP

  • TT200
  • Thứ hai - 17/05/2021 23:28
  • 960 lượt xem
Mức độ bệnh nghề nghiệp và mức hưởng, điều kiện được hưởng bệnh nghề nghiệpTT200 - Dịch vụ kế toán thuế Nha Trang, Khánh Hoà
TT200 THUẾ NHA TRANG - ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC HƯỞNG BỆNH NGHỀ NGHIỆP
TT200 THUẾ NHA TRANG - ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC HƯỞNG BỆNH NGHỀ NGHIỆP

MỨC ĐỘ BỆNH NGHỀ NGHIỆP (BNN) VÀ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC HƯỞNG MỚI NHẤT

Bên cạnh chế độ tai nạn lao động người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) còn được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp (BNN). Tuy nhiên, không phải ai cũng biết và nắm rõ chế độ bệnh nghề nghiệp.
Kế toán TT200 chia sẻ rõ hơn về chế độ bệnh nghề nghiệp (BNN) đến người lao động trong bài viết sau đây.

I. Chế độ bệnh nghề nghiệp

- Bệnh nghề nghiệp (BNN) căn cứ theo Khoản 9, Điều 3, Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 là bệnh phát sinh do điều kiện lao động có hại của nghề nghiệp tác động đối với người lao động.
- Chế độ bệnh nghề nghiệp được áp dụng cho những đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và h Khoản 1, Điều 2, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 bao gồm:
     + Người làm việc theo hợp đồng lao động;
     + Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;
     + Cán bộ, công chức, viên chức;
     + Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;
     + Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;
     + Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;
     + Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

II. Điều kiện hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp

- Không phải đối tượng nào tham gia BHXH bắt buộc cũng được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp (BNN) . Để được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp cần đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 46, Luật an toàn, vệ sinh lao động như sau:
- Người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BNN) được hưởng chế độ khi có đủ các điều kiện sau đây:
     a) Bị bệnh nghề nghiệp thuộc Danh mục bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành theo quy định tại Khoản 1, Điều 37 của Luật này;
     b) Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị bệnh quy định tại điểm a khoản này.”

III. Mức hưởng chế độ nghề nghiệp

- Mức hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp (BNN) như thế nào?
- Căn cứ theo quy định tại Điều 48, Điều 49, Luật An toàn, vệ sinh lao động mức hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp được quy định như sau:

1. Trợ cấp một lần

- Trợ cấp một lần được áp dụng cho người lao động bị BNN suy giảm khả năng lao động từ 5% - 30%. Mức trợ cấp một lần được tính như sau:
   a) Người lao động suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng trợ cấp 1 lần bằng 5 lần mức lương cơ sở. Cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở.
  b) Được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Thời gian đóng từ một năm trở xuống thì được tính bằng 0,5 tháng, thêm mỗi năm đóng vào quỹ được tính thêm 0,3 tháng tiền lương đóng vào quỹ của tháng liền kề trước tháng bị tai nạn lao động hoặc được xác định mắc bệnh nghề nghiệp.

2. Trợ cấp hàng tháng

- Người lao động bị BNN suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp hàng tháng.
Mức trợ cấp hàng tháng được tính như sau:
a) Suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở;
b) Được hưởng thêm một khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, từ một năm trở xuống được tính bằng 0,5%, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng vào quỹ được tính thêm 0,3% mức tiền lương đóng vào quỹ của tháng liền kề trước tháng được xác định mắc bệnh nghề nghiệp (BNN)
- Lưu ý: Trong trường hợp người đang hưởng trợ cấp BNN hàng tháng khi ra nước ngoài để định cư được giải quyết hưởng trợ cấp một lần. Số tiền hưởng trợ cấp một lần được tính bằng 03 tháng mức trợ cấp đang hưởng.

IV. Hồ sơ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp

- Để hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp (BNN) người lao động cần làm hồ sơ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Điều 58, Luật An toàn, vệ sinh lao động.
- Hồ sơ hưởng chế độ BNN bao gồm:
     + Sổ bảo hiểm xã hội.
     + Giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án sau khi điều trị BNN. Nếu người lao động điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì phải có giấy khám BNN.
     + Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa, nếu người lao động bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp thì thay bằng Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.
     + Văn bản đề nghị giải quyết chế độ BNN theo mẫu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.

- Người lao động tiến hành nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hưởng BNN người sử dụng lao động phải tiến hành nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH có thẩm quyền để giải quyết.
- Trong thời hạn 10 ngày cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết hưởng chế độ BNN cho người lao động, trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
- Thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được tiền do cơ quan bảo hiểm xã hội chuyển đến, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả tiền trợ cấp cho người lao động.
- Lưu ý: Người lao động đang hưởng chế độ BNN hàng tháng trợ cấp theo quy định. Trường hợp tạm dừng hưởng theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 64 của Luật bảo hiểm xã hội thì cơ quan bảo hiểm xã hội phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do; việc quyết định chấm dứt hưởng phải căn cứ vào kết luận, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

TT200 với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn dịch vụ kế toán thuế với phương châm mang đồng hành cùng vượt qua khó khăn với nhiều doanh nghiệp. Do vậy, nếu có thắc mắc hãy nhanh chóng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.

Dịch vụ kế toán Nha Trang Khánh Hòa TT200 chúc các bạn nhiều thành công !

(Xem thêm bài viết về các đối tượng không chịu thuế GTGT)

Từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất:   tt200 Nha Trang Khánh Hòa, dịch vụ kế toán thuế Nha Trang Khánh Hòa, điều kiện hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp (BNN) Nha Trang Khánh Hòa, chế độ hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp (BNN) Nha Trang Khánh Hòa, tư vấn quản trị doanh nghiệp Nha Trang

Dịch vụ Kế Toán Thuế