7:30 AM - 5:30 PM

TT200 - CÁC MỨC PHẠT CHẬM NỘP THUẾ

  • TT200
  • Thứ hai - 17/05/2021 22:44
  • 794 lượt xem
Mức phạt chậm nộp thuế Năm 2021, Mức xử phạt nộp chậm tiền thuế, mức phạt chậm nộp thuế VAT, phạt nộp chậm, mức lãi phạt chậm nộp thuếTT200 - Dịch vụ kế toán thuế Nha Trang, Khánh Hoà
TT200 THUẾ NHA TRANG - CÁC MỨC PHẠT CHẬM NỘP THUẾ
TT200 THUẾ NHA TRANG - CÁC MỨC PHẠT CHẬM NỘP THUẾ

 

MỨC PHẠT CHẬM NỘP CÁC LOẠI TỜ KHAI BÁO CÁO THUẾ

Theo Điều 9 của thông tư 166/2013/TT-BTC về xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định.
TT200 gửi đến các bạn mức phạt nộp chậm theo từng mốc thời gian nộp chậm được liệt kê như sau : 

Thời gian chậm nộp
(So với thời hạn quy định)
Mức phạt
Từ 01 ngày đến 05 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ. Phạt cảnh cáo
Từ 01 ngày đến 10 ngày
(trừ trường hợp quy định tại phần trên).
Phạt tiền 700.000 đồng
+ Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng
+ Hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng
Từ trên 10 ngày đến 20 ngày Phạt tiền 1.400.000 đồng
+ Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không dưới 800.000 đồng
+ Hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng
Từ trên 20 ngày đến 30 ngày. Phạt tiền 2.100.000 đồng
+ Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 1.200.000 đồng
+ Hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 3.000.000 đồng
Từ trên 30 ngày đến 40 ngày Phạt tiền 2.800.000 đồng
+ Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 1.600.000 đồng
+ Hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 4.000.000 đồng
Vi phạm một trong các hành vi sau đây:
- Nộp chậm từ trên 40 ngày đến 90 ngày.

- Nộp chậm trên 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp
- Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp (trừ trường hợp pháp luật có quy định không phải nộp hồ sơ khai thuế).
- Nộp hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý chậm trên 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm.
Phạt tiền 3.500.000 đồng
+ Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 2.000.000 đồng
+ Hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 5.000.000 đồng


Trên đây là mức xử phạt vi phạm hành chính khi chậm nộp tờ khai, nếu phát sinh số thuế phải nộp mà các bạn chưa nộp thì còn bị xử phạt chậm tiền tiền thuế.
 

Dịch vụ kế toán Nha Trang Khánh Hòa TT200 chúc các bạn thành công !

(Xem thêm Nghị định 52/2021 về việc gia hạn nộp thuế GTGT, tài nguyên,...)

Từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất:   tt200 Nha Trang Khánh Hòa, mức phạt nộp chậm tờ khai thuế Nha Trang Khánh Hòa, mức xử phạt tờ khai thuế Nha Trang Khánh Hòa, các công ty tư vấn thuế Nha Trang, báo cáo thuế doanh nghiệp Nha Trang

Dịch vụ Kế Toán Thuế