CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP TT200

Tinh Thần Kế Toán Việt

TT200 THUẾ NHA TRANG - CÁC MỨC PHẠT CHẬM NỘP THUẾ

TT200 THUẾ NHA TRANG - CÁC MỨC PHẠT CHẬM NỘP THUẾ

TT200 - CÁC MỨC PHẠT CHẬM NỘP THUẾ

Thứ hai - 17/05/2021 22:44 | Admin

 

MỨC PHẠT CHẬM NỘP CÁC LOẠI TỜ KHAI BÁO CÁO THUẾ

Theo Điều 9 của thông tư 166/2013/TT-BTC về xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định.
TT200 gửi đến các bạn mức phạt nộp chậm theo từng mốc thời gian nộp chậm được liệt kê như sau : 

Thời gian chậm nộp
(So với thời hạn quy định)
Mức phạt
Từ 01 ngày đến 05 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ. Phạt cảnh cáo
Từ 01 ngày đến 10 ngày
(trừ trường hợp quy định tại phần trên).
Phạt tiền 700.000 đồng
+ Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng
+ Hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng
Từ trên 10 ngày đến 20 ngày Phạt tiền 1.400.000 đồng
+ Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không dưới 800.000 đồng
+ Hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng
Từ trên 20 ngày đến 30 ngày. Phạt tiền 2.100.000 đồng
+ Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 1.200.000 đồng
+ Hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 3.000.000 đồng
Từ trên 30 ngày đến 40 ngày Phạt tiền 2.800.000 đồng
+ Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 1.600.000 đồng
+ Hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 4.000.000 đồng
Vi phạm một trong các hành vi sau đây:
- Nộp chậm từ trên 40 ngày đến 90 ngày.

- Nộp chậm trên 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp
- Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp (trừ trường hợp pháp luật có quy định không phải nộp hồ sơ khai thuế).
- Nộp hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý chậm trên 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm.
Phạt tiền 3.500.000 đồng
+ Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 2.000.000 đồng
+ Hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 5.000.000 đồng


Trên đây là mức xử phạt vi phạm hành chính khi chậm nộp tờ khai, nếu phát sinh số thuế phải nộp mà các bạn chưa nộp thì còn bị xử phạt chậm tiền tiền thuế.
 

Dịch vụ kế toán Nha Trang Khánh Hòa TT200 chúc các bạn thành công !

(Xem thêm Nghị định 52/2021 về việc gia hạn nộp thuế GTGT, tài nguyên,...)

Tác giả bài viết: TT200

0972 125 200