7:30 AM - 5:30 PM

TT200 - THỦ TỤC XÉT DUYỆT CỦA KHOẢN VAY DOANH NGHIỆP NHƯ THẾ NÀO?

  • TT200
  • Thứ sáu - 16/04/2021 10:45
  • 1348 lượt xem
Các ngân hàng cũng là các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh nên họ cần tìm cách nâng cao hiệu quả kinh doanh và tối thiểu rủi ro cho hoạt động. Để giúp các ngân hàng xét duyệt món vay họ cần xét đến rất nhiều yếu tố về tài chính, hoạt động kinh doanh, tình hình thị trường,
TT200 - THỦ TỤC XÉT DUYỆT CỦA KHOẢN VAY DOANH NGHIỆP NHƯ THẾ NÀO?
TT200 - THỦ TỤC XÉT DUYỆT CỦA KHOẢN VAY DOANH NGHIỆP NHƯ THẾ NÀO?

THỦ TỤC XÉT DUYỆT CỦA KHOẢN VAY DOANH NGHIỆP NHƯ THẾ NÀO?

Các ngân hàng cũng là các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh nên họ cần tìm cách nâng cao hiệu quả kinh doanh và tối thiểu rủi ro cho hoạt động. Để giúp các ngân hàng xét duyệt món vay họ cần xét đến rất nhiều yếu tố về tài chính, hoạt động kinh doanh, tình hình thị trường, .. khi phân tích doanh nghiệp. Dưới đây là một số nội dung sơ lược về quá trình ngân hàng xét duyệt một khoản vay vốn của doanh nghiệp như sau: 

 

ngân hàng xét duyệt khoản vay doanh nghiệp như thế nào

Các ngân hàng xét duyệt khoản vay doanh nghiệp như thế nào?

CÁC NỘI DUNG KHI XÉT DUYỆT KHOẢN VAY DOANH NGHIỆP

Trước tiên hồ sơ xin vay vốn của doanh nghiệp cần cần tuân thủ các chính sách của ngân hàng. Nếu không tuân thủ các nguyên tắc cơ bản, các ngân hàng có thể ngay lập tức loại bỏ hồ sơ vay của một công ty mặc dù đó là một công ty rất tốt chứ chưa nói đến việc thẩm định phân tích cho vay. Ví dụ như công ty nộp hồ sơ xin vay tín chấp, công ty có lịch sử nợ xấu, công ty hoạt động trong ngành hạn chế cho vay, ..

 

Cán bộ hỗ trợ cho vay tại ngân hàng cũng đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình xét duyệt hồ sơ xin vay tiền. Cán bộ tín dụng thường tuân theo các tiêu chí được ngân hàng xác định trước để xét duyệt các khoản vay và hiểu các tiêu chí này là hữu ích khi phân tích một bộ hồ sơ xin vay vốn của doanh nghiệp. Do đó, các tiêu chí cho vay của ngân hàng là những yêu cầu rộng rãi mà đơn xin vay vốn của doanh nghiệp phải tuân thủ để được xét duyệt. Các bước phân tích thẩm định cho vay có thể khác nhau nhưng thường tuân thủ các hướng dẫn và tiêu chí cụ thể của ngân hàng và có thể thay đổi tùy từng thời điểm cụ thể.

 

Tìm hiểu ngân hàng xét duyệt khoản vay doanh nghiệp như thế nào?

Khi các ngân hàng xem xét phê duyệt khoản vay sẽ cân nhắc tới các yếu tố như sau:

  • Khả năng tài chính: Bao gồm tình hình hoạt động kinh doanh hiện tại và nguồn lực tài chính có sẵn để hoàn trả khoản vay.
  • Đặc điểm doanh nghiệp: Tình hình hoạt động kinh doanh, lịch sử tín dụng và độ tin cậy của các Báo cáo tài chính.
  • Tài sản thế chấp: Tài sản có thể được sử dụng để bảo đảm vốn vay.
  • Doanh thu kinh doanh, thu nhập và tiềm năng thương mại: Các yếu tố hoạt động của doanh nghiệp như khả năng tài chính từ doanh thu, dòng tiền và quản lý dự án, định vị doanh nghiệp, ..  
  • Các yếu tố khác bao gồm quy mô của khoản vay, dư nợ hiện tại, lịch sử tín dụng, mục đích sử dụng vốn vay, kế hoạch kinh doanh, chất lượng sản phẩm và trình bày của doanh nghiệp.
  • Và một số yếu tố khác tùy theo từng trường hợp cụ thể ...

Như vậy các nội dung trên là những vấn đề ngân hàng quan tâm khi xét duyệt một khoản vay doanh nghiệp. Điều đó để đảm bảo rằng một khoản vay khi được ngân hàng phát vay sẽ có thể thu hồi đúng hạn, nhằm bảo toàn các nguồn lực của ngân hàng và tạo ra lợi nhuận trong kinh doanh.      
TT200 sẵn sàng tư vấn cho doanh nghiệp bạn !

(Tìm hiểu về dịch vụ kế toán thuế tại Khánh Hòa của TT200)

Từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất:   ngân hàng xét duyệt khoản vay, tt200 Nha Trang Khánh Hòa, xét duyệt khoản vay doanh nghiệp, tư vấn quản lý doanh nghiệp Nha Trang

Dịch vụ Kế Toán Thuế