7:30 AM - 5:30 PM

KÊ KHAI THUẾ HÀNG KHUYẾN MÃI ĐƯỢC ĐĂNG KÝ SỞ CÔNG THƯƠNG

  • TT200
  • Thứ năm - 06/01/2022 04:25
  • 1024 lượt xem
Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 9 Thông tư 40/2021/TT-BTC, Công ty có phải chịu trách nhiệm kê khai và nộp thuế thay các cửa hàng bán lẻ là hộ kinh doanh hay không
KÊ KHAI HÀNG KHUYẾN MÃI VỚI SỞ CÔNG THƯƠNG
KÊ KHAI HÀNG KHUYẾN MÃI VỚI SỞ CÔNG THƯƠNG

HÀNG KHUYẾN MÃI ĐĂNG KÝ SỞ CÔNG THƯƠNG ĐƯỢC KÊ KHAI VÀ NỘP THUẾ NHƯ THẾ NÀO

 

Câu Hỏi:


- Công ty tôi là nhà phân phối của 1 nhà sản xuất thực phẩm.
- Hàng tháng, nhà sản xuất đều có chương trình khuyến mại dành cho các cửa hàng bán lẻ (cửa hàng bán lẻ là khách hàng của Công ty tôi) và thực hiện chi trả khuyến mại thông qua Công ty tôi.
- Các chương trình khuyến mại này đều được đăng ký với sở công thương.
- Trong nội dung chương trình khuyến mại, có quy định Công ty tôi chịu trách nhiệm chi trả hàng khuyến mại cho cửa hàng bán lẻ hộ cho nhà sản xuất và nhà sản xuất sẽ trả lại tương ứng hàng khuyến mại này cho Công ty tôi.

- Vậy, theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 9 Thông tư 40/2021/TT-BTC, thì Công ty chúng tôi có phải chịu trách nhiệm kê khai và nộp thuế thay cho các cửa hàng bán lẻ là hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán khi chi trả hàng khuyến mại này hộ cho nhà sản xuất không?

 
DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ NHA TRANG KHÁNH HÒA

 Trả lời:


- Căn cứ  điểm đ khoản 5 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, quy định:


“5. Tổ chức, cá nhân thực hiện khai thuế thay, nộp thuế thay cho người nộp thuế phải có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định về khai thuế, nộp thuế như quy định đối với người nộp thuế tại Nghị định này, bao gồm:
...đ) Tổ chức chi trả các khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền cho cá nhân là các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thì tổ chức có trách nhiệm khai thuế thay và nộp thuế thay cho cá nhân theo quy định.” 

 - Căn cứ Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh,


+ Tại Điều 16 hướng dẫn quản lý thuế đối với tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân.
+ Tại Điều 20 hướng dẫn hiệu lực thi hành của Thông tư số 40/2021/TT-BTC:

“1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2021…
 5. Tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho hộ khoán theo quy định tại điểm đ khoản 5 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ thực hiện khai thuế thay, nộp thuế thay cho hộ khoán theo hướng dẫn tại Thông tư này kể từ thời điểm hiệu lực của Thông tư.”

 
DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ NHA TRANG KHÁNH HÒA

Căn cứ các quy định trên, TT200 trả lời như sau :


- Tổ chức chi trả các khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền cho cá nhân là các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thì tổ chức có trách nhiệm khai thuế thay và nộp thuế thay cho cá nhân theo quy định tại tiết đ khoản 5 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

- Việc khai thuế thay, nộp thay thuế cho cá nhân được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 16 Thông tư số 40/2021/TT-BTC.


 

Xem thêm bài viết Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị định 92/2021/NĐ-CP

 
 
Kế toán doanh nghiệp TT200
Địa chỉ : Đường số1 Khu tái định cư A - Xã Vĩnh Thái - Nha Trang - Khánh Hòa
Hotline : 0972.125.200

Từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất:   đăng ký hàng khuyến mãi với sở công thương, kê khai thuế hàng hoá khuyến mãi, kê khai thuế hộ kinh doanh khoán, thuế GTGT hàng khuyến mãi, tư vấn quản lý công ty Nha Trang

Dịch vụ Kế Toán Thuế