7:30 AM - 5:30 PM

CHÍNH SÁCH NGÀNH XÂY DỰNG CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 10 NĂM 2021

  • TT200
  • Thứ năm - 07/10/2021 05:02
  • 1192 lượt xem
Chính sách liên quan đến ngành xây dựng sẽ có hiệu lực từ tháng 10/2021, Định mức chi phí chung tính trên chi phí trực tiếp, Tăng định mức chi phí QLDA đầu từ xây dựng
CHÍNH SÁCH NGÀNH XÂY DỰNG THÁNG 10 2021
CHÍNH SÁCH NGÀNH XÂY DỰNG THÁNG 10 2021

Chính sách LIÊN QUAN NGÀNH xây dựng có hiệu lực từ tháng 10 NĂM 2021

 

Chính sách liên quan đến ngành xây dựng sẽ có hiệu lực từ tháng 10/2021, như sau :
 

1. Quy định mới về chi phí đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động và đánh giá an toàn công trình (Thông tư 10/2021/TT-BXD có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2021)


- Chi phí đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động và đánh giá an toàn công trình là những quy định mới tại Thông tư 10/2021/TT-BXD so với trước đây, cụ thể:

- Chi phí đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động

- Chi phí đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong thi công xây dựng công trình bao gồm:

+ Chi phí lập và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn;
+ Chi phí cho công tác phòng, chống cháy, nổ;
+ Chi phí phòng, chống yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại và cải thiện điều kiện lao động; chi phí tổ chức đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn lao động...
+ Chi phí đánh giá an toàn công trình


 
+ Chi phí đánh giá an toàn công trình là một thành phần thuộc chi phí tư vấn phục vụ bảo trì công trình xây dựng, bao gồm:

- Chi phí thực hiện khảo sát, lập hồ sơ hiện trạng công trình (nếu có).

- Chi phí thực hiện đánh giá an toàn công trình.

- Chi phí thuê tổ chức thẩm tra đề cương đánh giá an toàn công trình, chi phí thuê tổ chức tư vấn giám sát thực hiện công tác đánh giá an toàn công trình (nếu có).

- Các chi phí khác có liên quan.

 

2.  Định mức chi phí chung tính trên chi phí trực tiếp từ 15/10/2021


Một trong những điểm mới tại Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựngđịnh mức chi phí chung tính trên chi phí trực tiếp.

Cụ thể như bảng sau:

 

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ NHA TRANG KHÁNH HÒA


 

3. Tăng định mức chi phí quản lý dự án đầu từ xây dựng từ 15/10/2021 (Thông tư 12/2021/TT-BXD có hiệu lực từ 15/10/2021)


Ngày 31/8/2021, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 12/2021/TT-BXD về định mức xây dựng.

Theo đó, một trong những điểm mới tại Thông tư 12/2021/TT-BXD là định mức chi phí quản lý dự án đã tăng lên so với Thông tư 16/2019/TT-BXD, cụ thể:

- Chi phí quản lý dự án của công trình dân dụng ≤ 10 tỷ đồng:
+ Thông tư 12/2021/TT-BXD tăng lên là 3,446 %
+ Trước đây, Thông tư 16/2019/TT-BXD  là 3,282%

- Tương tự, các công trình còn lại đều được tăng tỷ lệ %:
+ Công trình công nghiệp
+ Công trình giao thông
+ Công trình hạ tầng kỹ thuật
+ Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn


 

DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP NHA TRANG KHÁNH HÒA

 - Định mức chi phí quản lý dự án từ 15/10/2021

 

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ NHA TRANG KHÁNH HÒA


 

 

4. Khung đơn giá nhân công xây dựng bình quân từ 15/10/2021 (Thông tư 13/2021/TT-BXD có hiệu lực từ 15/10/2021)


Theo hướng dẫn tại Thông tư 13/2021/TT-BXD, khung đơn giá nhân công xây dựng bình quân từ 15/10/2021 như sau:

 

DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP NHA TRANG KHÁNH HÒA

 

Xem thêm Quyết định 28 :HỖ TRỢ NGƯỜI LĐ VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LĐ BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI ĐẠI DỊCH COVID-19 TỪ QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

 

 

Kế toán doanh nghiệp TT200

Địa chỉ : Đường số1 Khu tái định cư A - Xã Vĩnh Thái - Nha Trang - Khánh Hòa
Hotline : 0972.125.200

Từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất:   định mức chi phí đầu tư xây dựng, định mức chi phí quản lý dự án, định mức thi công công ty xây dựng, quy định chi phí công ty xây dựng, công ty tư vấn quản lý doanh nghiệp TT200

Dịch vụ Kế Toán Thuế