7:30 AM - 5:30 PM

THÔNG TƯ BỘ TÀI CHÍNH

TT200 - THÔNG TƯ 43/2021/TT-BTC NGÀY 11/06/2021
THÔNG TƯ BỘ TÀI CHÍNH - 17/06/2021

TT200 - THÔNG TƯ 43/2021/TT-BTC NGÀY 11/06/2021

Bổ sung dụng cụ, thiết bị y tế chịu thuế suất GTGT 5% Thông tư 43/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 11 điều 10 thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn luật Thuế GTGTTT200 Dịch vụ kế toán thuế Nha Trang - Khánh Hòa

Dịch vụ Kế Toán Thuế