7:30 AM - 5:30 PM

Ke khai thue gtgt doi voi hoa don quoc te

HOA DON DIEN TU CTY XUAT KHAU

ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI CÔNG TY XUẤT KHẨU

Công ty sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng  cho hoạt động bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ trong nội địa và xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 8 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Dịch vụ Kế Toán Thuế