7:30 AM - 5:30 PM

TT200 - TƯ VẤN THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP BÁN LẺ RƯỢU NHA TRANG KHÁNH HOÀ

  • TT200
  • Thứ tư - 08/02/2023 02:43
  • 299 lượt xem
Trình tự, thủ tục xin Giấy phép bán lẻ rượu theo quy định mới nhất hiện nay như thế nào?Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 25 Nghị định 105/2017/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 18 Điều 16 Nghị định 17/2020/NĐ-CP) quy định về thẩm quyền cấp giấy phép
TT200 KẾ TOÁN THUẾ
TT200 KẾ TOÁN THUẾ

HỒ SƠ, THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP BÁN LẺ RƯỢU THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT HIỆN NAY NHƯ THẾ NÀO?


 

Điều kiện để bán lẻ rượu là gì?

Theo Điều 13 Nghị định 105/2017/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 5 Điều 17 Nghị định 17/2020/NĐ-CP quy định về điều kiện bán lẻ rượu như sau:


“1. Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
2. Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.
3. Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.”


 



 

Như vậy, để có thể xin cấp giấy phép bán lẻ rượu đầu tiên bạn cần phải đáp ứng các điều kiện để bán lẻ rượu, cụ thể như sau:

- Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
- Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.
- Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.


 

Hồ sơ cần thiết để xin cấp Giấy phép bán lẻ rượu bao gồm những gì?

Căn cứ theo Điều 23 Nghị định 105/2017/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 9 Điều 17 Nghị định 17/2020/NĐ-CP quy định về hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu, như sau:


“Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu (01 bộ) bao gồm:
1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này.
2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.
3. Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán lẻ.
4. Bản sao văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.”

 

Như vậy, để thực hiện xin cấp giấy phép bán lẻ rượu bạn cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm các các giấy tờ sau đây:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 105/2017/NĐ-CP.
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.
- Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán lẻ.
- Bản sao văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.


 

dich vu thanh lap doanh nghiep nha trang khanh hoa tt200



 

Trình tự, thủ tục xin Giấy phép bán lẻ rượu theo quy định mới nhất hiện nay như thế nào?

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 25 Nghị định 105/2017/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 18 Điều 16 Nghị định 17/2020/NĐ-CP) quy định về thẩm quyền cấp giấy phép, như sau:
 

"Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép bán lẻ rượu trên địa bàn."
Theo đó, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép bán lẻ rượu là Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 

Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép phân phối rượu được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 25 Nghị định 105/2017/NĐ-CP như sau:

- Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép (Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện);
- Đối với cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, Giấy phép phân phối rượu và Giấy phép bán buôn rượu:
+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
+ Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày, làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

 

 

 

image 20210715215558 3

 

 

Thời hạn của Giấy phép bán lẻ rượu là bao lâu?

Theo điểm b khoản 2 Điều 28 Nghị định 105/2017/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 20 Điều 16 Nghị định 17/2020/NĐ-CP), thời hạn giấy phép bán lẻ rượu được quy định như sau:

 

“2. Thời hạn của giấy phép:
a) Thời hạn của Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp là 15 năm;
b) Thời hạn của Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép phân phối rượu, Giấy phép bán buôn rượu, Giấy phép bán lẻ rượu là 05 năm.”

 

Như vậy, theo quy định nêu trên thời hạn của Giấy phép bán lẻ rượu là 05 năm.

 

XEM THÊM BÀI VIẾT DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP NHA TRANG KHÁNH HOÀ

 
Kế toán doanh nghiệp TT200

Địa chỉ : Đường số 1 Khu tái định cư A - Xã Vĩnh Thái - Nha Trang - Khánh Hòa
Hotline : 0972.125.200

Từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất:   thủ tục cấp giấy phép bán lẻ rượu, hồ sơ cấp giấy phép rượu Nha Trang, điều kiện cấp giấy phép bán rượu Nha Trang, thời hạn giấy phép bán lẻ rượu là bao lâu, tư vấn cấp phép hộ kinh doanh

Dịch vụ Kế Toán Thuế